Započata stavba městských lázní v Zábrdovicích

19. 5. 1931katastr

Zábrdovicecharakteristika

Staveniště pro ně bylo vyhledáno na místě starých lázní v Zábrdovicích a na bývalém hřišti SK Židenice v Brně-Zábrdovicích.
Aby byly získány hodnotné návrhy pro vypracování podrobných plánů, byla na pořízení stavebních náčrtů a uspořádání provozu vypsána veřejná soutěž, v níž 1. cenu obdržel návrh s heslem: „LZ", autor arch. Bohuslav Fuchs v Brně.
Na základě těchto náčrtků byly vypracovány Městskými vodárnami za spolupráce arch. Bohuslava Fuchse stavební plány, podle nichž byla stavba provedena. Stavba byla dokončena v červnu 1932.
Zřízenými Městskými lázněmi v Brně-Zábrdovicích přibyly ke stávajícím lázním říčním v Pisárkách a dále k lázním okrskovým na ulici Kopečná a Výstavní třídě druhé lázně okrskové, a to zimní i letní.
Městské lázně v Brně-Zábrdovicích byly zřízeny nákladem 7 500 000 Kč. Do této částky není započítána cena stavebního pozemku a úprav, nutných na veřejném statku, které byly provedeny na účet příslušných investic jednotlivými odděleními městského stavebního úřadu.


prameny, literatura

osoby

Bohuslav Fuchs
architekt


stavby

Městské lázně
Zábrdovická 13/158


městská část

MJ


Aktualizováno: 18. 05. 2019