Internetová encyklopedie dějin Brna

Vydán oběžník o trestním zákonu proti poškozovatelům ovocných stromů

Vydán oběžník o trestním zákonu proti poškozovatelům ovocných stromů


 • 14. 11. 1806 


 • charakteristika

  Text vydaného oběžníku: "Na základě nejvyššího dvorního dekretu ze dne 28. října 1806 vidělo se J.V. za účelem zvelebení předůležitého pěstování ovocného stromoví zvláštní trestní zákon vydati: že ten, jenž se odváží ovocné stromy, jmenovitě ony na neohražených místech vysázené, svévolně neb zlomyslně poškoditi, podléhá poprvé dopaden byv přísnému vězení na dobu jednoho téhodne, podruhé přísnému vězení na dobu 3 měsíců a podle okolností ještě 25ti ranám holí.
  To se každému na vědomost všeobecně uvádí, aby věděl, dle čeho se spravovat.
  V Brně dne 14. listopadu 1806

  Prokop hr. Lažanský mp.
  Josef svob. p. Kruft mp.
  Leopold Jan Raffay mp."


 • poznámka

  zkratka m.p. - manu propria (vlastnoručně)


 • prameny, literatura


 • autor

  Do


Aktualizováno: 10. 11. 2019