Založení Spolku československých mediků v Brně

24. 11. 1919


ulice

číslo orientační

73


místo

tehdejší areál LF MU


nej...

Masarykova univerzita
nejstarší z fakultních spolků na Masarykově univerzitě


charakteristika

Prvním z fakultních spolků na nově založené Masarykově univerzitě byl Spolek československých mediků, jehož ustavující valná hromada se konala 24. 11. 1919 ve fyziologické posluchárně LF MU.
Posláním spolku, sdružujícího posluchače LF MU, bylo pěstovat lékařské vědy, šířit všeobecné vzdělání členstva, podporovat své nemajetné členy a dbát o vzájemnost mezi mediky a studenty obecně.
Zakladatelem a prvním starostou spolku byl MUDr. Vítězslav Horn.
Spolek pracoval s výjimkou válečných let, kdy byly české vysoké školy nacisty uzavřeny a spolková činnost zastavena, až do 15. 7. 1952, kdy byl vymazán ze spolkového katastru.
V listopadu 1968 byl ustaven Spolek brněnských mediků, ten však zanikl už v lednu 1970. Teprve po listopadu 1989 vznikl opět Spolek mediků LF MU. Vydává vlastní časopis Medik on-line.


zajímavosti

Spolek československých mediků v Brně byl zakládajícím členem Všeslovanského svazu mediků, který se ustavil 24. 5. 1928 na valné hromadě v Praze za účasti delegátů z Jugoslávie, Polska a Československa.


poznámka

Ve spolkových místnostech pražského Spolku mediků se sešla už 25. 8. 1918 přípravná valná hromada, na níž byl zvolen přípravný výbor pro založení Spolku československých mediků v Brně. Po devíti výborových a jedné členské schůzi se 24. 11. 1919 konala ustavující valná hromada brněnského spolku.události

26. 5. 1933
Audience zástupců fakultních spolků Masarykovy univerzity u prezidenta republiky 19. 3. 1927
Ustavující schůze Svazu spolků čs. mediků


osoby

Vavřinec Borovec
starosta spolku v letech 1930–1933 Vítězslav Horn
první starosta Spolku československých mediků v Brně


městská část

související odkazy

Kal


Aktualizováno: 08. 07. 2018