Internetová encyklopedie dějin Brna

Výstava „Staré srbské ikony 12.-17. století z kláštera Chilandar v Řecku“

Výstava „Staré srbské ikony 12.-17. století z kláštera Chilandar v Řecku“


 • 5. 12. 1996 (5.12.1996–12.1.1997)


 • ulice

  Měnínská

 • číslo orientační

  7

 • místo

  Měnínská brána


 • charakteristika

  V roce 1998 si kulturní veřejnost na celém světě připomněla osm století existence srbského kláštera Chilandar na Svaté Hoře Athos v Řecku.
  Již od svého založení byl chilandarský klášter právem považován za centrum slovanské, úžeji nazíráno srbské, vzdělanosti a stal se tak i jedním ze základních pilířů křesťanství v této části světa.
  Dodnes patrným projevem výjimečného významu Chilandaru jsou fresky a ikony kláštera, představující díla nesmírné hodnoty, která se oprávněně řadí k pokladům světového umění. Vytvářeli je v průběhu staletí nejznámější umělci z Cařihradu, Soluně, Ruska, ze srbského prostředí a z řady dalších zemí. Z velkého množství chilandarských ikon představila výstava na Měnínské bráně soubor pětatřiceti z nich. Časově spadají do období 12.–17. století.
  Veřejnosti byla tato unikátní díla předložena v podobě zdařilých fotokopií. Originály samotné nesmí nikdy, za žádných okolností, opustit půdu chilandarského kláštera. Tento soubor kopií vhodně zprostředkoval originální podobu chilandarských ikon a přiblížil tak návštěvníkům alespoň zlomek bohaté kulturní tradice srbského národa.


 • zajímavosti

  Kopie ikon, prezentovaných na výstavě, jejichž autorem je umělecký fotograf Hranislav Mirković, měli možnost shlédnout návštěvníci v Bělehradě, Paříži, Szegedinu, Kninu, New Yorku.
  Krátkou dobu hostilo tuto nevšední výstavu i hlavní město Praha, Karlovy Vary a Opava.

 • poznámka

  Propagační letáček: Jiří Čejka: Staré srbské ikony 12.–17. století z kláštera Chilandar na Svaté Hoře Athos v Řecku, vydalo Muzeum města Brna.


 • stavby

  Měnínská brána
  Měnínská 7/525
  místo konání výstavy


 • městská část

  Brno-střed


 • související odkazy

  mapa


 • autor

  Ma


Aktualizováno: 27. 06. 2018