Výstava „Staré srbské ikony 12.-17. století z kláštera Chilandar v Řecku“

5. 12. 1996 (5.12.1996–12.1.1997)


ulice

číslo orientační

7charakteristika

V roce 1998 si kulturní veřejnost na celém světě připomněla osm století existence srbského kláštera Chilandar na Svaté Hoře Athos v Řecku.
Již od svého založení byl chilandarský klášter právem považován za centrum slovanské, úžeji nazíráno srbské, vzdělanosti a stal se tak i jedním ze základních pilířů křesťanství v této části světa.
Dodnes patrným projevem výjimečného významu Chilandaru jsou fresky a ikony kláštera, představující díla nesmírné hodnoty, která se oprávněně řadí k pokladům světového umění. Vytvářeli je v průběhu staletí nejznámější umělci z Cařihradu, Soluně, Ruska, ze srbského prostředí a z řady dalších zemí. Z velkého množství chilandarských ikon představila výstava na Měnínské bráně soubor pětatřiceti z nich. Časově spadají do období 12.–17. století.
Veřejnosti byla tato unikátní díla předložena v podobě zdařilých fotokopií. Originály samotné nesmí nikdy, za žádných okolností, opustit půdu chilandarského kláštera. Tento soubor kopií vhodně zprostředkoval originální podobu chilandarských ikon a přiblížil tak návštěvníkům alespoň zlomek bohaté kulturní tradice srbského národa.


zajímavosti

Kopie ikon, prezentovaných na výstavě, jejichž autorem je umělecký fotograf Hranislav Mirković, měli možnost shlédnout návštěvníci v Bělehradě, Paříži, Szegedinu, Kninu, New Yorku.
Krátkou dobu hostilo tuto nevšední výstavu i hlavní město Praha, Karlovy Vary a Opava.


poznámka

Propagační letáček: Jiří Čejka: Staré srbské ikony 12.–17. století z kláštera Chilandar na Svaté Hoře Athos v Řecku, vydalo Muzeum města Brna.


stavby

Měnínská brána
Měnínská 7/525
místo konání výstavy


městská část

související odkazy

Ma


Aktualizováno: 27. 06. 2018