Založení Všeobecné dělnické jednoty v Brně-Slatině

1894


místo

hostinec pana Božka (dnes U Vedrů)


charakteristika

Nepolitický spolek Všeobecná dělnická jednota byla založena na začátku roku 1894. Účelem spolku bylo vzdělávání a zušlechťování členů přednáškami, besedami, výukou ve všech oborech, četbou, založením knihoven, pěstováním zpěvu a vysvětlováním zákonů.


účastníci

František Kachlík - předseda spolku,
František Heinz,
Jan Weinlich


poznámka

Členem spolku mohl být každý dělník (bez rozdílu pohlaví), malý živnostník i drobný rolník, platící stanovené příspěvky.


prameny, literatura

Ostatní literatura

"Druhá knížka o Slatině"


osoby

městská část


Aktualizováno: 09. 07. 2018