Zahájení projektu k uctění obětí okupace v Brně (tzv. „Stolpersteine“)

9. 6. 2010číslo orientační

2


katastr

Zábrdovice


nej...

Brno
první „Stolpersteiny“ v brněnských ulicích


charakteristika

K uctění obětí holocaustu se v brněnských ulicích, před domy deportovaných lidí, objevilo prvních 8 kostek, které osobně položil autor projektu Gunter Demnig.
Projekt je financován z darů, dotací místních úřadů a organizací. Cena 1 kamene je 95 EUR. Hlavní pietní akt se uskutečnil v ulici Bratislavská.


účastníci

Gunter Demnig, německý umělec, který je autorem projektu,
Pavel Fried, předseda ŽOB,
MUDr. Hana Kabešová,
příbuzní obětí z Rakouska, Spojených států a další hosté


zajímavosti

Kamenům se říká „Stolpersteiny“, lze přeložit jako „kameny, o které zakopnete“, říká předseda brněnské ŽOB Pavel Fried.


poznámka

Kameny se začaly nejdříve objevovat v Německu (poprvé v Kolíně nad Rýnem v roce 1995) jako vzpomínka na umučené Židy, Romy a další oběti nacistické zvůle, začal je umisťovat umělec Gunter Demnig (*1947 Berlín), který je autorem projektu. V každém novém místě, kde se projekt poprvé realizuje, se umělec osobně účastní položení, později již zajišťuje realizaci pověřený garant.
V roce 2005 byl Gubter Demnig za svůj projekt „Stolpersteine“ oceněn Německým záslužným křížem.
Dodnes (k roku 2010 -Menš) je těchto kamenů v dlažbách stovek evropských měst více než 23 000 (Německo, Rakousko, Itálie, Nizozemsko, Belgie, Francie, Polsko, Maďarsko, Ukrajina, Norsko, Dánsko). V České republice se začalo s umisťováním v roce 2008.
události

28. 5. 2017
Umístění dalších „Kamenů zmizelých“ v Brně 27. 6. 2016
Umístění dalších tzv. „Kamenů zmizelých“ v Brně 15. 10. 2015
Odhalení „Kamenů zmizelých“ v Brně 10. 9. 2015
Umístění dalších tzv. „Kamenů zmizelých“ v Brně 15. 6. 2015
Umístění tzv. „Kamenů zmizelých“
další události (5)...
městská část

Menš


Aktualizováno: 30. 07. 2020