Celonárodní romská pouť v Brně-Zábrdovicích

11. 5. 2002


ulice


nej...

Brno
první celonárodní romská pouť


charakteristika

Několik stovek Romů z celé České republiky se sjelo v sobotu 11. května 2002 do Brna na pouť.
Setkání zahájili mší v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Brně-Zábrdovicích.
Farář Jiří Rous ČTK řekl, že význam pouti spatřuje v touze lidí přiblížit se Bohu a také mu přinést nějakou oběť. Tou může být i vzdálenost překonaná cestou na pouť.
Mše byla poněkud netradiční - oživovaly ji totiž náboženské písně zpívané v romštině. Farář uvedl, že se již konaly čtyři celorepublikové romské pouti, všechny dosud v severních Čechách. Pravidelně v září se také konají moravské romské pouti na Svatém Kopečku u Olomouce.


zajímavosti

Pouti se zúčastnilo zhruba 600 Romů, největší skupinu tvořili mladí lidé.
Farář Jiří Rous byl v roce 2002 zvolen národním ředitelem romské evangelizace.


prameny, literatura

článek v odborném periodiku

"Romské poutě a svatá Sára"

Www stránky

"Romská pouť v Brně"


události

1. 10. 2006
Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Zábrdovicích znovu otevřen po rekonstrukci 19. 5. 2000
Slavnostní otevření Dětského domu Zábrdovice a farní kaple prvního blahoslaveného Roma Zefferina Jimmenes Malla


stavby

městská část

související odkazy

Ma


Aktualizováno: 27. 06. 2018