První návštěva T. G. Masaryka na Masarykově univerzitě

22. 6. 1924


ulice

Sirotčí
(dnes Grohova)


číslo orientační

7


místo

novostavba rektorátu Masarykovy univerzity (dnes FF MU)


nej...

Masarykova univerzita
první návštěva T. G. Masaryka


charakteristika

Tomáš Garrigue Masaryk, jehož jméno dostala univerzita při svém založení v roce 1919 do vínku, navštívil poprvé Masarykovu univerzitu v nové rektorátní budově. Jménem celé univerzity pozdravil pana prezidenta rektor MU František Weyr. Součástí návštěvy pana prezidenta byla prohlídka geologického a mineralogického ústavu.zajímavosti

Na základě usnesení Akademického senátu Masarykovy univerzity byl vyzván František Hlavica, profesor brněnské české techniky a známý portrétista, aby pro univerzitu tuto slavnostní událost zachytil na obraze. Velký skupinový portrét, vystavený i na Výstavě soudobé kultury v Brně v roce 1928, je dnes uložen v Archivu Masarykovy univerzity.prameny, literatura

události

9. 6. 1928
Třetí oficiální návštěva prezidenta Masaryka v Brně 26. 5. 1928
Zahájení Výstavy soudobé kultury v Československu
obraz z první návštěvy T. G. M. na Masarykově univerzitě v r. 1924 byl vystaven na Výstavě soudobé kultury
21. 6. 1924
Druhá oficiální návštěva presidenta Masaryka v Brně


osoby

Edward Babák
člen Akademického senátu Masarykovy univerzity Bohumil Baxa
člen Akademického senátu Masarykovy univerzity Antonín Beer
člen Akademického senátu Masarykovy univerzity František Berka
člen Akademického senátu Masarykovy univerzity Karel Engliš
člen Akademického senátu Masarykovy univerzity
další osoby (10)...


městská část

Kal


Aktualizováno: 31. 05. 2020