Odstranění pomníku tří odbojů

15. 7. 2010


ulice

místo

parkové prostranství


nej...

svět
pomník měl být největší skleněnou plastikou pod širým nebem na světě


charakteristika

Pomník tří odbojů byl vybudován dle projektu arch. Zdeňka Makovského spolu s výtvarníkem Valérem Kováčem a pokryt textem Ludvíka Kundery. Odhalen byl před Vánocemi 1999. Odstraněn pro zchátralost.


účastníci

návrh arch. Zdeněk Makovský,
výtvarník Valér Kováč, texty Ludvík Kundera


zajímavosti

pomník však záhy vlivem změn teplot a mechanického poškození popraskal a poté pozvolna během 11 let zchátral


osoby

Zdeněk Tomáš Makovský
autor návrhu pomníku


objekty

památník tří odbojů
pomník: Nové sady 0/01


městská část

související odkazy

Fl


Aktualizováno: 15. 07. 2020