Nákup chleba

22. 11. 1951


charakteristika

Referát X ÚNV v Brně žádá spotřebitele, aby v zájmu plynulé distribuce nakupovali chléb podle potřeby již během týdne a neodkládali nákup až na sobotu, ježto výrobní složky nemohou stupňovat koncem týdne výrobu chleba tak, aby požadavky spotřebitelů byly plně uspokojeny.
Spotřebitelé, kteří přes toto upozornění opět odloží nákup chleba až na sobotu, musí počítat s tím, že chléb případně vůbec nedostanou.
(Lidová obroda 22. 11. 1951)


Do


Aktualizováno: 29. 06. 2018