Historicky první číslo Lidových novin vyšlo v Brně

16. 12. 1893


nej...

Rakousko-Uhersko
historicky první číslo Lidových novin


charakteristika

Historicky první číslo Lidových novin vyšlo v Brně 16. prosince 1893. Noviny vznikly spojením olomouckého časopisu Pozor a brněnských Moravských listů, jejichž zakladatel Adolf Stránský sloučení inicioval. První redakce LN s šéfredaktorem Emilem Čermákem dosáhla nákladu asi 6000 výtisků.
V roce 1898 se Stránský stal výhradním majitelem deníku. Aby snížil náklady, založil v roce 1903 Lidovou tiskárnu, o čtyři roky později opatřil v Brně novinám i tiskárně sídlo v jednom domě.

Na významné modernizaci novin se podílel Arnošt Heinrich, kterého Stránský v roce 1904 přijal. Začal tím, že prosadil ranní vydání. Do roku 1905 Lidové noviny vycházely až odpoledne, a zpravodajství tak nebylo aktuální. Ranní vydání mělo místo úvodníku fotografii, nechyběla ´senzace´, soudní síň. Z raníku se stal od roku 1909 hlavní list.

Heinrichovy představy upoutaly pozornost řady literátů, kteří začali do novin přispívat. Patřili mezi ně: Viktor Dyk, Karel Toman, Antonín Sova, S. K. Neumann, Fráňa Šrámek, Jiří Mahen, František Gellner, Rudolf Těsnohlídek a další.

Důležitým krokem bylo vyslání Karla Z. Klímy jako parlamentního zpravodaje do Vídně v roce 1907. Prestiž LN rostla a s ní i Stránského politický vliv. Společně s Heinrichem se podílel na státním převratu v Brně a vyhlášení Československé republiky, oba se stali poslanci revolučního Národního shromáždění a Stránský také ministrem.


zajímavosti

redakce původně sídlila v prostorách domu ve Van der Strassově ulici (dnes Kudelova), v roce 1907 se přestěhovala do rohového domu na Rudolfské ulici č. 6 (dnes Česká), v roce 1942 Kiosk 7 (dnes Moravské náměstí), potom na ulici 9. května (dnes Rašínova)


prameny, literatura

události

1. 11. 2023
Výstava Nastoupil jsem co redaktor... Literatura a literáti v Lidových novinách 1893-1939


osoby

Emil Čermák
šéfredaktor první redakce Lidových novin František Gellner
přispěvovatel Arnošt Heinrich
podílel se na modernizaci Lidových novin na počátku 20. století Karel Zdeněk Klíma
parlamentní zpravodaj vyslaný do Vídně Jiří Mahen
přispěvovatel
další osoby (2)...


stavby

Nájemný dům s obchody
Česká 6/156-159
od roku 1907 sídlo redakce Lidových novin


Ma


Aktualizováno: 11. 12. 2019