Internetová encyklopedie dějin Brna

Výstava „Člověk proti nemocem“

Výstava „Člověk proti nemocem“


 • 29. 3. 2001 (29.3.–17.6.2001)


 • ulice

  Měnínská

 • číslo orientační

  7

 • místo

  Měnínská brána


 • charakteristika

  Výstava se konala pod záštitou prof. MUDr. Jiřího Vorlíčka, CSc., děkana Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

  Část „Medicína instinktu a magie“ (pravěk) - na kosterních nálezech dokumentace např. následků úrazů, tuberkulózy, degenerativních změn na páteři; důkazy o prvních skutečných operacích - trepanace.
  Část „Medicína pověr a prvních poznatků“ (středověk) - choroby podobné dnešním. Služba nemocným se pokládala za vrcholný projev křesťanského milosrdenství a při klášterech vznikala první léčebná zařízení, špitály.
  Část „Medicína skutečnou vědou“ (novověk) - lidé dál trpěli různými infekčními chorobami; zdokumentována krutost válečných konfliktů; od 18. století nemoci z povolání. V našem věku dopravní úrazy a civilizační choroby; objev narkózy, zdokonalení operačních technik, objev rentgenu, používání vysoce účinných léků.


 • zajímavosti

  Bohatá dokumentace nálezů kosterního materiálu s projevy chorobných změn, doklady léčebných zásahů, ukázky originálních lékařských nástrojů, obrazový materiál; ukázka zhojené klíční kosti muže z doby bronzové, exponáty připomínající metlu středověku - mor; amputační souprava z 18. století, skříňka se sadou brýlí z počátku 20. století. Dále např. model k výuce mediků, lékařský diplom z 18. století, mikroskop J. E. Purkyně a další.
  Na pozvánce k výstavě použito také Braillovo písmo.

 • poznámka

  Výstavu připravili:
  - Antropologické oddělení Národního muzea v Praze
  - Oddělení lékařské antropologie Anatomického ústavu LF MU v Brně
  - Okresní muzeum Českého ráje Turnov
  - Národní lékařská knihovna - Zdravotnické muzeum v Praze
  - Muzeum města Brna.
  Zdroj: Propagační plakátek k výstavě, Muzeum města Brna 2001.


 • stavby

  Měnínská brána
  Měnínská 7/525
  místo konání výstavy


 • městská část

  Brno-střed


 • související odkazy

  mapa


 • autor

  Ma


Aktualizováno: 24. 03. 2019