Položení základního kamene Rooseveltovy nemocnice v Zemském ústavu pro tělesně postižené na Kociánce

29. 6. 1947číslo orientační

2


katastr

Královo Pole


charakteristika

slavnosti se účastnili čtyři ministři československé vlády


účastníci

ministři československé vlády:
- Zdeněk Nejedlý, ministr ochrany práce a sociální péče
- Jaroslav Stránský, ministr školství a osvěty
- Zdeněk Fierlinger, náměstek předsedy vlády
- Adolf Procházka, ministr zdravotnictvíprameny, literatura

Ostatní literatura

"Dějiny Králova Pole"


osoby

Jaroslav Stránský
ministr školství a osvěty


městská část

MJ


Aktualizováno: 30. 06. 2018