Založení Musejního spolku v Brně

26. 12. 1887


ulice

katastr

Brno-město


místo

charakteristika

Na podnět ředitele Moravské akciové knihtiskárny Františka Slováka, jeho bratra Jindřicha a redaktora "Hlasu" Benjamina Popelky byla svolána do Besedního domu v Brně schůze přátel starožitnictví a vlasteneckého dějepisu, na níž za předsednictví archiváře Vincence Brandla bylo žádáno o schválení stanov "Musejního spolku v Brně".
Na první valné hromadě 4. 3. 1888 byl zvolen dvanáctičlenný spolkový výbor.


účastníci

zajímavosti

V roce 1895 se brněnský Musejní spolek jako majitel bohatých archeologických sbírek zúčastnil pražské Národopisné výstavy.


poznámka

Kustodem prehistorických sbírek, které čítaly několik tisíc předmětů, byl v roce 1890 zvolen Josef Hladík.
Původně byly sbírky uloženy v prostorách Besedního domu v Brně, v roce 1889 se přestěhovaly do minoritského kláštera, roku 1892 do kláštera augustiniánského, až se konečně v roce 1890 staly součástí sbírkového fondu Františkova musea (nyní Moravské zemské muzeum).


prameny, literatura

osoby

Vincenc Brandl
předseda Musejního spolku Josef Hladík
kustod prehistorických sbírek Jan Knies
zakládající člen Musejního spolku Benjamin Popelka
zakládající člen Musejního spolku František August Slavík
člen Musejního spolku
další osoby (2)...


stavby

Filharmonie Brno
Komenského náměstí 8/534


městská část

související odkazy

Los, MŠ


Aktualizováno: 10. 07. 2018