Průtrž mračen v Brně

9. 7. 1927


charakteristika

Po několika parných a dusných dnech přihnala se o půl třetí odpoledne od jihozápadu černá mračna, jejichž průtrž nastala nad samým středem Brnem.
Liják, místy doprovázen kroupami velikosti lískového ořechu, trval skoro pětačtyřicet minut.
Voda ucpala v několika minutách stoky a celé potoky a řeky se valily do ulic, které byly položeny níže. Tak všechna voda z horního Koliště a ulice Jezuitské vyústila do ulice Bratislavské, kterou zaplavila tak, že v ní na jejím začátku bylo jednu chvíli jezero asi čtyřicet metrů dlouhé, kde bylo až nad kolena vody.
Bohužel v těchto místech jsou všechny obchody položeny níže než ulice. Obchody byly počínajíc hostincem u Dušků, který byl na rohu Koliště, a končíc domem u Charlottiných lázní zatopeny - místy do výše 30–40 cm, ve dvou obchodech bylo vody až po krk.

Podobná situace vznikla i u viaduktu pod tehdejším Wilsonovým náměstím - voda zde v jednu chvíli dosáhla výšky 1,5 m. Z auta, které zde uvázlo, byla vidět jen střecha.
V Pekařské ulici bylo zaplaveno také několik obchodů a v ulici Sladová se hroutil dům č. 1a, jehož základy voda podemlela.
Pouliční dráha musela na mnoha místech omezit nebo zcela zastavit provoz (trať č. 2, 4 a 5).
Ještě pozdě v noci se pracovalo na postižených místech. Po osmé hodině večerní se snesl nový lijavec, který ovšem neměl tak zlých následků.

Situace v Židenicích:
Vichřice vyvrátila v zahradě domu č. 9 na Staré osadě mohutný akát, který spadl na dvě dívky. Mimo to byla bouří a vichřicí stržena na židovském hřbitově zeď v délce 20 m. Žideničtí hasiči byli voláni na pomoc na 16 místech. Nejvíce byla zatopena pod židenickou sokolovnou čtvrť zvaná Benátky a Jungmannova ulice (dnes ulice Dulánek). Nejvýše stála voda (asi 1,5 m) v Dobrovského ulici (dnes Gajdošova).

Situace v Husovicích:
Nejhorší stav byl v domě na Komenského náměstí č. 7 (dnes náměstí Republiky), kde voda zaplavila vše do výše 1 m. Také v Palackého ulici (dnes Dukelská třída) bylo mnoho vody.

Situace v Králově Poli:
Královo Pole nebylo průtrží tolik postiženo, neboť městský hasičský sbor prozíravě uvolnil včas kanály, takže se voda v ulicích nemohla nikde hromadit. Stejně dobře dopadly i Žabovřesky, a to díky své nové kanalizaci, takže hasiči mohli vyrazit pomáhat do centra Brna.


poznámka

Tato průtrž mračen neřádila jen v Brně, ale také na části brněnského venkova. Krupobití postihlo např. místa kolem Slatiny, Modřic, ale také u Řečkovic, Medlánek či Bystrce.
MJ


Aktualizováno: 07. 07. 2018