Výstava fotografií Brno v proměnách času/Brünn im Wandel der Zeit

7. 9. 2010 (7.–30.9.2010)


ulice

číslo orientační

65a


katastr

Veveřícharakteristika

Výstavu připravil Německý jazykový a kulturní spolek (Deutscher Sprach- und Kulturverein) v Brně. Srovnání vyobrazení Brna na starých pohlednicích se současnou podobou stejných míst tak, jak je na fotografiích zachytili členové spolku.
Pohlednice pocházejí ze sbírky p. Bruna Faustky.
Autoři fotografií: M. Schrimpelová, J. Pechová, J. Nestraschill a G. Hanak.


stavby

Moravská zemská knihovna
Kounicova 65a/996


městská část

související odkazy

MJ


Aktualizováno: 03. 09. 2019