Výstava o Björnsonově sadu

3. 3. 2009 (3.3.–31.5.2009)


ulice

číslo orientační

5


katastr

Brno-město


místo

Stará radnice


charakteristika

V době od 3. března do konce května 2009 probíhala v Urban centru výstava o Björnsonově sadu. Nabídla tři studie plánované úpravy parku, o nichž mohli návštěvníci výstavy hlasovat v anketě.


zajímavosti

Björnsonův sad je součástí území nazývaného Akademické náměstí. Jeho plocha byla dlouhodobě držena jako rezerva pro veřejné budovy města a v současné době je výrazně poznamenána několika stavbami rozdílných urbanistických koncepcí.
Ze soutěže na Akademické náměstí byla v roce 1925 realizována pouze právnická fakulta.
Koncem 60. let vyrostl poblíž ní administrativní komplex dodnes nazývaný CHEPOS a v roce 2001 přibyla architektonicky zajímavá budova Moravské zemské knihovny.
Björnsonův sad je hojně využíván, přestože cesty v něm jsou jen vyšlapané, chybí veřejné osvětlení a jeho vybavenost tvoří jen pár laviček a prolézaček. Volné travnaté plochy s ovocnými stromy a lípami však tvoří příjemné prostředí.prameny, literatura

stavby

park Björnsonův sad
Zahradníkova


objekty

B. Björnson
pomník: Veveří 68-70/01


městská část

související odkazy

MJ


Aktualizováno: 27. 02. 2019