Internetová encyklopedie dějin Brna

Výstava o Björnsonově sadu

Výstava o Björnsonově sadu


 • 3. 3. 2009 (3.3.–31.5.2009)


 • ulice

  Mečová

 • číslo orientační

  5

 • katastr

  Brno-město

 • místo

  Stará radnice


 • charakteristika

  V době od 3. března do konce května 2009 probíhala v Urban centru výstava o Björnsonově sadu. Nabídla tři studie plánované úpravy parku, o nichž mohli návštěvníci výstavy hlasovat v anketě.


 • zajímavosti

  Björnsonův sad je součástí území nazývaného Akademické náměstí. Jeho plocha byla dlouhodobě držena jako rezerva pro veřejné budovy města a v současné době je výrazně poznamenána několika stavbami rozdílných urbanistických koncepcí.
  Ze soutěže na Akademické náměstí byla v roce 1925 realizována pouze právnická fakulta.
  Koncem 60. let vyrostl poblíž ní administrativní komplex dodnes nazývaný CHEPOS a v roce 2001 přibyla architektonicky zajímavá budova Moravské zemské knihovny.
  Björnsonův sad je hojně využíván, přestože cesty v něm jsou jen vyšlapané, chybí veřejné osvětlení a jeho vybavenost tvoří jen pár laviček a prolézaček. Volné travnaté plochy s ovocnými stromy a lípami však tvoří příjemné prostředí.


 • obrazy

  img10988.jpg img10989.jpg img10990.jpg img10991.jpg


 • prameny, literatura


 • stavby

  park Björnsonův sad
  Zahradníkova


 • objekty

  B. Björnson
  pomník: Veveří 68-70/01


 • městská část

  Brno-střed


 • související odkazy

  mapa


 • autor

  MJ


Aktualizováno: 27. 02. 2019

Výstava o Björnsenově sadu instalovaná v prostorách Urban centra Brno. Foto: Pavel Svoboda, Urban centrum Brno.