Založení dobrovolného sboru hasičů v Holáskách

19. 3. 1902


katastr

Holásky


charakteristika

V roce 1902 byl založen v Brně-Holáskách dobrovolný sbor hasičů. Od roku 1910 se konaly tzv. hasičské výlety ve Žlíbkách a také byly pořádány plesy. V roce 1920 byl při sboru založen i divadelní kroužek.


účastníci

1. hasičský sbor:
- Jakub Richter (starosta)
- Jan Krejčí (místostarosta)
- Jan Kruml (náčelník)
- František Černý (1. podnáčelník)
- Albert Richter (2. podnáčelník)
- Jan Krejčí (jednatel)
- Antonín Krejčí (pokladník)
- továrník Offermann (od roku 1905 čestný člen)


zajímavosti

Již v roce 1903 si členové chtěli založit pohřební pokladnu a podporování v případě nemoci, ale návrh jim neprošel.


poznámka

Obec zakoupila starou, ale dobrou vozovou stříkačku za 100 K od továrny Knaust z Brna a továrník Offermann daroval členům kroj a pláště. Ostatní zařízení a vybavení bylo složeno v obecní pastoušce (dnes u silnice do Chrlic, parčík u školy).
Aktualizováno: 09. 07. 2018