Internetová encyklopedie dějin Brna

Slavnostní otevření druhé části komplexu salesiánského střediska mládeže v Brně-Líšni

Slavnostní otevření druhé části komplexu salesiánského střediska mládeže v Brně-Líšni


 • 12. 9. 2004 


 • ulice

  Kotlanova

 • katastr

  Líšeň


 • charakteristika

  Byla dokončena první etapa stavby salesiánského střediska mládeže v Brně-Líšni. Výstavba trvala devět měsíců.
  Stavba obsahuje zázemí již postavené tělocvičny (šatny, sprchy, sklady), prostory pro oratoř, klub mládeže, klubovny pro činnost s dětmi a kanceláře.
  Líšeňské středisko funguje jako tzv. nízkoprahový klub pro mládež do patnácti let. Programy jsou denně od 15 do 18 hodin. Nabídka: trampská kytara a zpěv, modeláři, šití, paličkování, výtvarka, aikibudó, malá kopaná, florbal, šikovné ruce, doučování matematiky atd. V podvečerních hodinách je tělocvična otevřena pro starší děti, které si program určují samy; maminky s malými dětmi mohou cvičit i v dopoledních hodinách. V oratoři se nevyžaduje pravidelná docházka, jen je stanoven čas, kdy děti mohou přijít.
  Převážná většina spolupracovníků líšeňského střediska jsou katolíci z líšeňské farnosti, jsou zde i studenti pedagogických škol, děti ví, že to jsou věřící (svou víru jim však nikdo nevnucuje, je jen nabízena; i když některé programy mají náboženský nádech, vždy jsou uzpůsobeny tak, aby se jich mohli zúčastnit všichni).


 • účastníci

  Msgre. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský,
  P. Mgr. Evžen Rakovský, SDB za Nadaci Pro radost,
  osobnosti veřejného života, široká veřejnost

 • poznámka

  Program slavnostního otevření:
  - 15.00 zahájení, uložení pamětní listiny a vsazení základního kamene, posvěceného Janem Pavlem II., proslovy významných osobností veřejného života
  - 15.30 požehnání budovy brněnským biskupem Msgre. Vojtěchem Cikrlem
  - 15.45 volná prohlídka stavby střediska mládeže, občerstvení
  - 16.30 vystoupení divadelní skupiny Od ucha k uchu v tělocvičně
  - 17.30 vystoupení hudební skupiny Kreditní systém v klubu mládeže.


 • obrazy

  img9195.jpg img9196.jpg img9197.jpg


 • prameny, literatura


 • události

  9. 2. 2013
  Uctění ostatků Dona Bosca v Brně-Žabovřeskách 23. 10. 2010
  Dokončení a otevření Areálu SALVe v Líšni 23. 6. 1999
  Ustavení samostatné komunity salesiánů v Brně-Líšni


 • městská část

  Brno-Líšeň


 • související odkazy

  mapa


 • autor

  Ma


Aktualizováno: 27. 06. 2018

Informační letáček s pozváním na slavnostní otevření druhé části první etapy komplexu salesiánského střediska mládeže v Brně-Líšni, 12. 9. 2004.