Slavnostní otevření druhé části komplexu salesiánského střediska mládeže v Brně-Líšni

12. 9. 2004


ulice

katastr

Líšeň


charakteristika

Byla dokončena první etapa stavby salesiánského střediska mládeže v Brně-Líšni. Výstavba trvala devět měsíců.
Stavba obsahuje zázemí již postavené tělocvičny (šatny, sprchy, sklady), prostory pro oratoř, klub mládeže, klubovny pro činnost s dětmi a kanceláře.
Líšeňské středisko funguje jako tzv. nízkoprahový klub pro mládež do patnácti let. Programy jsou denně od 15 do 18 hodin. Nabídka: trampská kytara a zpěv, modeláři, šití, paličkování, výtvarka, aikibudó, malá kopaná, florbal, šikovné ruce, doučování matematiky atd. V podvečerních hodinách je tělocvična otevřena pro starší děti, které si program určují samy; maminky s malými dětmi mohou cvičit i v dopoledních hodinách. V oratoři se nevyžaduje pravidelná docházka, jen je stanoven čas, kdy děti mohou přijít.
Převážná většina spolupracovníků líšeňského střediska jsou katolíci z líšeňské farnosti, jsou zde i studenti pedagogických škol, děti ví, že to jsou věřící (svou víru jim však nikdo nevnucuje, je jen nabízena; i když některé programy mají náboženský nádech, vždy jsou uzpůsobeny tak, aby se jich mohli zúčastnit všichni).


účastníci

Msgre. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský,
P. Mgr. Evžen Rakovský, SDB za Nadaci Pro radost,
osobnosti veřejného života, široká veřejnost


poznámka

Program slavnostního otevření:
- 15.00 zahájení, uložení pamětní listiny a vsazení základního kamene, posvěceného Janem Pavlem II., proslovy významných osobností veřejného života
- 15.30 požehnání budovy brněnským biskupem Msgre. Vojtěchem Cikrlem
- 15.45 volná prohlídka stavby střediska mládeže, občerstvení
- 16.30 vystoupení divadelní skupiny Od ucha k uchu v tělocvičně
- 17.30 vystoupení hudební skupiny Kreditní systém v klubu mládeže.prameny, literatura

události

9. 2. 2013
Uctění ostatků Dona Bosca v Brně-Žabovřeskách 23. 10. 2010
Dokončení a otevření Areálu SALVe v Líšni 23. 6. 1999
Ustavení samostatné komunity salesiánů v Brně-Líšni


městská část

související odkazy

Ma


Aktualizováno: 27. 06. 2018