Výstava o plánované rekonstrukci Dominikánského náměstí

11. 4. 2006 (11.4.–8.7.2006)


ulice

číslo orientační

5


katastr

Brno-město


místo

Stará radnice


charakteristika

Od 11. dubna do 18. července se konala v Urban centru výstava o plánované rekonstrukci Dominikánského náměstí. Představila dva návrhy na úpravu prostoru před Novou radnicí.


zajímavosti

Dominikánské náměstí již několik let slouží jako parkoviště v centru města. Již dříve byla prověřována možnost vybudovat podzemní parkoviště pod plochou náměstí. I když má náměstí velmi výrazný svah, bylo velice obtížné umístit vjezdy a výjezdy do podzemních garáží a následně řešit společenský prostor náměstí. Toto řešení příliš razantně měnilo tradiční pojetí Dominikánského náměstí s dominantním působením Nové radnice a kostela sv. Michala.
Ve druhé polovině roku 2005 byly zadány ke zpracování tři ideové studie rekonstrukce Dominikánského náměstí.
Pro společenskou funkci náměstí by bylo vhodné uvažovat o obnově historické studny uprostřed náměstí, popř. obohatit prostor o jiný vodní prvek a vytvořit stromořadí na spodní straně náměstí.prameny, literatura

městská část

související odkazy

MJ


Aktualizováno: 26. 06. 2018