Internetová encyklopedie dějin Brna

Slavnostní požehnání stavby a zahájení provozu duchovního centra P. Martina Středy a blahoslavené Marie Restituty

Slavnostní požehnání stavby a zahájení provozu duchovního centra P. Martina Středy a blahoslavené Marie Restituty


 • 2. 10. 2004 


 • ulice

  Nezvalova

 • katastr

  Lesná

 • místo

  ústí Nezvalovy ulice před konečnou tramvají 9 a 11


 • charakteristika

  V prosinci 1989 bylo obnoveno úsilí o vybudování Duchovního centra Brno-Lesná.
  Investorem stavby je Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova. V roce 2002 zahájila stavební firma Kaláb realizaci stavby.
  Věřící obyvatelé z Lesné se zatím díky pochopení místní samosprávy scházeli k pravidelným nedělním bohoslužbám v sále Klubovny Brno-sever. Dokončená novostavba Duchovního centra umožňuje denní bohoslužby a rozšíření pastorační činnosti. Interiér objektu obsahuje sál pro konání bohoslužeb, místnosti pro pastorační a společenské aktivity a prostory pro ubytování duchovního správce s potřebným zázemím. V suterénu jsou skladové a technické prostory a 15 stání pro osobní auta.
  Náklady na stavbu činily téměř 19 miliónů Kč, peníze byly shromážděny převážně z darů věřících. Provoz byl zahájen s několika milióny dluhů vůči brněnskému biskupství, dodavateli stavby i několika věřícím z Lesné.
  Duchovní centrum je první etapou komplexu, který by měl být v budoucnu doplněn o menší konvent pro řádové sestry a objekt vlastního kostela.


 • účastníci

  Msgre. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský,
  veřejnost

 • poznámka

  Hlavní sál je přizpůsobený pro konání bohoslužeb, je však použitelný také pro jiné kulturní akce, např. koncerty. Tři klubovny pro 10 až 20 osob mohou posloužit menším zájmovým skupinám.


 • obrazy

  img8560.jpg img8561.jpg


 • prameny, literatura


 • události

  1. 1. 2005
  Založení římskokatolické farnosti na brněnském sídlišti Lesná


 • osoby

  Helena Kafková
  řeholní sestra Martin Středa (Stredonius)
  rektor brněnské jezuitské koleje; teolog


 • městská část

  Brno-sever


 • související odkazy

  mapa


 • autor

  Ma


Aktualizováno: 06. 01. 2020

2. 10. 2004 - slavnostní požehnání stavby a zahájení provozu duch.centra. Foto: http://www.volny.cz/dcbl.