Výstava „Česká bible v průběhu staletí“

18. 3. 2004 (18.3.–18.4.2004)


ulice


charakteristika

Unikátní výstava připomněla dobu prvních Cyrilometodějských překladů biblických textů do jazyka moravských Slovanů, první rukopisné Bible či tištěné i současné digitální formy vydávání Bible a jejich překladů. Představila unikáty, včetně Kralické „šestidílky“, Bibli Svatováclavskou, Zlatou a další zajímavé atributy (původní litery) až po současné multimediální nosiče. Panelová část výstavy byla umístěna přímo v hlavní chrámové lodi, v její pravé části, a druhá část výstavy (exponáty Bible) byla v kryptě.
Expozice obsahovala cca 23 panelů a 10 vitrínových stolů s exponáty, dva počítače s ukázkou vzácných digitalizovaných, iluminovaných rukopisů z 15. století, moderní překlady Biblí a nové biblické programy. Návštěvníci výstavy mohli také shlédnout videofilm Objevujeme Bibli.

Doprovodný program:
- Obrazy inspirované Biblí (našich předních malířů) byly umístěny v levé části chrámu.
- Ručně psaná Bible podle posledního vydání – každý mohl prožít vlastní zkušenost, jak se Bible ručně opisovala před vynálezem knihtisku (jeden písař ji opisoval až tři roky).
- Přednášky vhodné pro žáky a studenty.


zajímavosti

Není bez významu, že jsme byli třetí zemí v Evropě, která měla Bibli přeloženou do národního jazyka již před vynálezem knihtisku.


poznámka

Výstava se konala k 425. výročí (1579–2004) prvního vydání Bible Kralické a k 25. výročí (1979–2004) vydání Bible - český ekumenický překlad.


stavby

Katedrála sv. Petra a Pavla
Petrov
místo konání výstavy


městská část

související odkazy

Ma


Aktualizováno: 27. 06. 2018