Slavnostní zahájení V. mezinárodního kongresu Světové ligy pro sexuální reformu

21. 9. 1932 (20.–26.9.1932)


místo

anatomická posluchárna LF MU


charakteristika

Po Berlínu (1921), Kodani (1928), Londýnu (1929) a Vídni (1930) se přední sexuologové z dvaceti zemí světa sešli v Brně, kde se ve dnech 20.–26. 9. 1932 uskutečnil V. mezinárodní kongres Světové ligy pro sexuální reformu.
Kongres, který probíhal v sedmi odborných sekcích, se díky pochopení vedení LF MU konal v anatomické posluchárně a v jiných univerzitních prostorách.


účastníci

Magnus Hirschfeld,
Josef Weisskopf, generální sekretář sjezdu,
Jan Bělehrádek, profesor LF MU,
Antonín Trýb, profesor dermatovenerologie,
Josef Hynie, později první ředitel Sexuologického ústavu LF UK


poznámka

Vznik Světové ligy pro sexuální reformu, jež měla mezinárodně sjednotit různá politická hnutí, která bojovala na základě nových vědeckých znalostí za lepší řešení pohlavních otázek, inicioval německý lékař Magnus Hirschfeld (1868–1935).
V květnu 1933, dva měsíce po nástupu Adolfa Hitlera k moci, byl Hirschfeldův ústav v Berlíně, kde sídlila i Světová liga pro sexuální reformu, zavřen a zničen.osoby

Jan Bedrna
významný chirurg a kardiochirurg Jan Bělehrádek
řádný profesor LF MU, byl pověřen vedením z jedné odborných sekcí Antonín Trýb
profesor dermatovenerologie, člen předsednictva kongresu Josef Weisskopf
přednesl referát o sexuální výchově bez církve, o matkách v poutech


Kal


Aktualizováno: 07. 07. 2018