Slavnostní odhalení obelisku - Pomníku míru - na Františkově (Denisovy sady)

4. 10. 1818


ulice

Denisovy sady
(tehdy Františkov)charakteristika

slavnostní odhalení Pomníku míru, spojené s jeho vysvěcením a položením posledního kamene, za účasti následníka rakouského trůnu Ferdinanda a předních osobností Moravy a Brna


účastníci

následník trůnu korunní princ Ferdinand,
nejvyšší hofmistr hrabě Bellegarde,
vévoda opavský kníže Liechtenstein,
velící generál na Moravě hrabě Klenau,
biskup brněnský Václav Urban Stuffler,
moravskoslezský guvernér hrabě Antonín Bedřich Mitrovský a další přední osobnosti vojenské i civilní


zajímavosti

obelisk podle návrhu vídeňského architekta Aloise Pichla byl vybudován na paměť ukončení napoleonských válek


události

28. 10. 2008
Vysazení pamětního stromu 28. 10. 2003
Slavnostní otevření části zrekonstruovaných Denisových sadů 4. 10. 1818
Založen park Františkov (od roku 1919 Denisovy sady)


osoby

Antonín Bedřich Mitrovský
moravskoslezský guvernér Václav Urban Stuffler
biskup brněnský


stavby

park Denisovy sady
Biskupská


objekty

Památník míru
pomník: Denisovy sady 0/01


městská část

Jiv


Aktualizováno: 07. 09. 2018