Založení Brněnského historického spolku/Deutscher Verein für die Geschichte Mährens und Schlesiens

1895


charakteristika

Počátky spolku, oficiálně ustaveného v roce 1895, spadají už do roku 1850, kdy se konstituoval jako historicko-statistická sekce c. k. moravsko-slezské společnosti pro podporu orby, přírodních nauk a vlastivědy. Spolek pravidelně vydával časopis Zeitschrift des Deutschen Vereines für Geschichte Mährens und Schlesiens, vybudoval rozsáhlou knihovnu a sbírku archiválií.
Kal


Aktualizováno: 09. 07. 2018