Slavnostní otevření zrekonstruovaného městského parku Studánka

28. 9. 2010místo

park Studánka, západní svah kopce Petrova


charakteristika

Obnova parku Studánka proběhla v rámci víceletého projektu Statutárního města Brna, který nese název Revitalizace městských parků.
V prostranství, lemovaném ulicemi Studánka, Husova a Pekařská, byla obnovena síť cest a zpevněných ploch. Před nově upraveným objektem Fons salutis byla obnovena kašna, která je vybavena technologickým prvkem pro spouštění trysek se strojovnou.
Důležitou součástí stavebních prací byla i rekonstrukce opěrné cihlové zdi nad Kopečnou ulicí. V rámci sadových úprav byla obnovena zeleň, byly vysazeny vzrostlé stromy, keře a půdopokryvné dřeviny na svazích.
Součástí mobiliáře jsou parkové zahradní lavičky, odpadkové koše, informační pylon a zábradlí.


účastníci

Martin Ander, náměstek primátora


poznámka

Revitalizace celého areálu a parkové úpravy jsou dílem architektů z Atelieru Brno Ing. Arch Hrůša, sadové úpravy řeší Ing. Z. Sendler a Ing. V. Babka a protierozní opatření na svazích Ing. K. Zlatuška.
Investorem obnovy parku je Statutární město Brno.


obrazy

objekty

Kašna Fons salutis
kašna: Studánka 0/01


městská část

MJ, Jis


Aktualizováno: 29. 04. 2022