Slavnostní odhalení Mendelova pomníku v roce 1910

2. 10. 1910katastr

Staré Brno


místo

vedle čelní budovy prelatury augustiniánů


nej...

Brno


charakteristika

Mendelův pomník z carrarského mramoru od Theodora Charlemonta byl slavnostně odhalen 2. 10. 1910 na tehdejším Klášterním náměstí (dnes Mendlovo náměstí) vedle čelní budovy prelatury augustiniánů.
Kompozice pomníku byla řešena ve dvou úrovních. V horní části Mendel v mnišském rouchu stojící u kamenné zídky, po které se pnou rostliny hrachu a fazole; ve spodní části byl nad klečícím mladým párem umístěn nápis "Dem Naturforscher P. Gregor Mendel 1822–1844". Na podstavci pomníku bylo uvedeno "Errichtet 1910 von Freunden der Wissenschaft". Pomník byl vyvýšen na piedestalu, ke kterému vedlo masivní mramorové schodiště.
Na závěr ceremonie byl svěřen do péče starostovi Brna. Během slavnostního aktu předseda Přírodozkumného spolku Baron von Buchen-Rode vzdal Mendelovi poctu nejen jako přírodovědci, ale i jako svobodomyslnému knězi.
Po odhalení pomníku se konal banket, na kterém pronesl krátkou řeč William Bateson, člen správní rady Britského muzea. Významní hosté finančně přispěli do sbírky na Mendelův pomník, kterou vyhlásil Tschermak a Iltis v roce 1907.


účastníci

William Bateson (znalec a sběratel umění, člen správní rady Britského muzea),
Baron von Buchen-Rode (předseda Přírodozkumného spolku),
Prof. Dr.Dr.h.c.mult. Erich von Tschermak-Seysenegg a Hugo Iltis z Rakouska,
A. L. Hagedoorn a J. P. Lotsy z Holandska,
Herman Nilsson-Ehle ze Švédska,
a další hosté


zajímavosti

V roce 1907 byla vyhlášena Prof. Tschermakem a Hugo Iltisem sbírka na Mendelův pomník. K výzvě se připojilo 150 vědců, kteří shromáždili značný finanční obnos. Přispěl i Mendelův domovský klášter, město Brno, Ministerstvo kultury a školství ve Vídni, vévoda Josef z Liechtensteinu a další vůdčí osobnosti vědeckého, společenského i politického života.
Pro tuto slavnostní příležitost vystavil Iltis písemnosti, knihy, obrazy a fotografie, čímž dal základ Mendelovských dokumentů a archivnímu výzkumu. Této činnosti se věnoval až do své emigrace před Hitlerem do USA.události

22. 9. 1922
Oslavy 100. výročí narození J. G. Mendela v Brně


objekty

J. G. Mendel
pomník: Mendlovo náměstí 1/01 J. G. Mendel
pomník: Mendlovo náměstí 1/03


městská část

související odkazy

Studentský záznam


Aktualizováno: 15. 01. 2020