Zřízení Janáčkovy akademie múzických umění v Brně

12. 9. 1947nej...

poprvé jinde než v Praze


charakteristika

Po mnohaletém úsilí moravské kulturní veřejnosti byla v Brně zákonem č. 168/1947 Sb. z 12. září 1947 zřízena Janáčkova akademie múzických umění s odborem hudebním a dramatickým.události

8. 5. 1948
Slavnostní otevření Janáčkovy akademie múzických umění v Brně


osoby

Leoš Janáček
jeho jméno akademie nese Jan Kunc
první děkan hudební fakulty JAMU od 1. 10. 1947 do 28. 2. 1948 Ludvík Kundera
druhý děkan hudební fakulty od 1. 3. 1948


stavby

Hudební fakulta (JAMU)
Komenského náměstí 6/609


městská část

MJ, Kal


Aktualizováno: 30. 06. 2018