Internetová encyklopedie dějin Brna

Římané a Germáni - nepřátelé, rivalové, sousedé

Římané a Germáni - nepřátelé, rivalové, sousedé


 • 29. 4. 2003 (29.4.–26.10.2003)


 • ulice

  Špilberk
  Muzeum města Brna Zelný trh
  Moravské zemské muzeum

 • místo

  Špilberk (Muzeum města Brna), Zelný trh (Moravské zemské muzeum)


 • charakteristika

  Široce koncipovaný výstavní projekt, zabývající se historickým vývojem střední Evropy v období prvních čtyř století našeho letopočtu. Území Moravy, Čech, Slovenska, Maďarska a Rakouska se v té době nacházelo na rozhraní dvou civilizačních okruhů.
  Hranice Římské říše se ustálily jižně od toku Dunaje, zatímco oblasti severně od něj osídlily germánské kmeny. Střetával se zde svět vyspělého římského impéria se světem bojovných barbarských Germánů. Obě odlišné civilizace se staly na dobu několika staletí sousedy, protivníky a do jisté míry i rivaly.


 • účastníci

  Na tomto výstavním projektu se podílely tyto instituce: Moravské zemské muzeum, Muzeum města Brna, Archeologický ústav AV ČR Brno.
  Exponáty zapůjčily muzejní a archeologické instituce z Čech, Moravy, Slovenska, Maďarska a Rakouska.

 • poznámka

  Expozice v Muzeu města Brna na Špilberku zachytila historii obou protivníků, život a kulturu pohraničních římských provincií v dnešním Maďarsku a Rakousku.
  Představila městský život, obraz římského města, jeho architekturu, činnost jeho obyvatel, jejich všední život i posmrtné představy. Obraz římské armády byl podán pomocí kreseb, rekonstrukcí a modelů výzbroje římského vojáka a vybraných vojenských staveb.
  V exteriéru byla vybudována rekonstrukce dřevěné brány římského vojenského tábora v původní velikosti, jako podklad posloužila brána prozkoumaná v obci Ivaň.

  Expozice umístěná v Dietrichsteinském paláci se zaměřila speciálně na prezentaci germánských kmenů Markomanů a Kvádů, které se odlišovaly od ostatního barbarského světa díky úzkým vztahům k římské civilizaci.
  První část se věnovala pohřebištím a jejich jednotlivým typům. Od chudě vybavených žárových hrobů přes bojovnické hroby se zbraněmi až po bohatý knížecí hrob z Mušova, který byl v Brně prezentován poprvé.
  Další část osvětlovala období Markomanských válek. Prezentovány byly nálezové soubory z archeologických výzkumů lokality Mušov-Burgstall včetně částečné rekonstrukce podlažního topení lázeňské budovy. Pomocí map, fotografií a dokumentace terénních výzkumů byl prezentován současný stav poznání o krátkodobých táborech římské armády.


 • obrazy

  img14179.jpg img14180.jpg img14181.jpg img14182.jpg img14183.jpg img14184.jpg img14185.jpg img14186.jpg img14187.jpg img14188.jpg img14189.jpg img14190.jpg img14191.jpg img14192.jpg img14193.jpg img14194.jpg


 • prameny, literatura


 • stavby

  Hrad a pevnost Špilberk
  Špilberk 1/210


 • městská část

  Brno-střed


 • autor

  Studentský záznam


Aktualizováno: 27. 06. 2018

Pohled do jedné z prostor ve výstavě Římané a Germáni - nepřátelé, rivalové, sousedé. Zdroj: MuMB sbírky.