Zřízení kina Cinéma Électrique v Králově Poli

2. 12. 1911


ulice

Mojmírovo náměstí
dům č. 4, hostinec Jana Bartoše Palackého třída
dům č. 58, Kuchtova restaurace (dnes č. 29) - kasino Svatopluka Čecha
dům č. 35, dům stavitele H. Štaffy


číslo orientační

35


katastr

Brno-Královo Pole


místo

dům stavitele H. Štaffy (hostinec)


charakteristika

V roce 1911 Berthold Břečka zřídil v Králově Poli kino s názvem Cinéma Électrique. Později bylo kino přestěhováno na Mojmírovo náměstí. Odtud pak po krátké době na Palackého třídu, již s novým názvem Elektrické divadlo - Union.


účastníci

Berthold Břečka, zakladatel kina, účetní,
Marie Pazourková, majitelka kina od roku 1916


zajímavosti

Již 31. 3. 1911 Berthold Břečka získal licenci k provozu kinematografu se stálým stanovištěm v Králově Poli. Z finančních důvodů se spojil s Ferdinandem Kusým, který dodal zařízení potřebné k provozu kina - včetně agregátu s benzinovým motorem. Protože v Králově Poli nebyla zavedena elektřina.
V roce 1913 provoz kina byl nucen zastavit a dokonce prodat paní Marii Pazourkové.


poznámka

Po 1. světové válce dostalo název Union a po roce 1945 Oko.
(Podklady k této události připravil pan Ladislav Bartoš. Děkujeme.)prameny, literatura

stavby

obytný dům
Palackého třída 29/250


městská část


Aktualizováno: 15. 01. 2020