Internetová encyklopedie dějin Brna

Konference k restaurování Stříbrného oltáře: Stříbrný oltář Panny Marie Svatotomské – Perly Moravy a Ochránkyně města Brna

Konference k restaurování Stříbrného oltáře: Stříbrný oltář Panny Marie Svatotomské – Perly Moravy a Ochránkyně města Brna


 • 21. 10. 2010 


 • ulice

  Mendlovo náměstí

 • místo

  Kapitulní síň Augustiniánského kláštera na Starém Brně


 • charakteristika

  Program konference:
  dopolední blok:
  - Milena Flodrová: Paladium a Brno
  - Jiří Kroupa: Architektura mariánské kaple
  - Jan Royt: Formy oltářů s milostnými sochami a obrazy
  - Zdeněk Kazlepka: Idea baldachýnového retábula „Stříbrného“ oltáře
  - Dana Stehlíková: Oltář Panny Marie Svatotomské v kontextu soudobého stříbrnictví
  - Bohumil Samek: Barokní zlatnictví na Moravě – domácí produkce a import.

  odpolední blok:
  - Jana Severinová, Karel Severin: Památková obnova Stříbrného oltáře
  - Martin Hložek, Miroslav Tkáč, Tomáš Trojek: Materiálové průzkumy kovových částí Stříbrného oltáře z baziliky Nanebevzetí Panny Marie v Brně
  - Radka Levinská: Tradiční a moderní technologie při restaurování Stříbrného oltáře
  - Jana Svobodová: Mater Dei, miraculis clara – Slavná díky zázrakům. Vyobrazení Panny Marie na rytinách 17. a 18. století
  - Hana Dvořáková, Karel Severin: Nález obětin na Starém Brně.


 • poznámka

  Pořadatelé konference:
  - Národní památkový ústav, ÚOP v Brně
  - Jihomoravský kraj
  - Statutární město Brno
  - Augustiniánské opatství sv. Tomáše na Starém Brně
  - S:LUKAS, s.r.o.


 • prameny, literatura


 • stavby

  Starobrněnský klášter
  Mendlovo náměstí 1/157
  místo konání konference – kapitulní síň
  Bazilika Nanebevzetí Panny Marie
  Mendlovo náměstí 1/157
  zde se nachází zmíněný oltář


 • městská část

  Brno-střed


 • související odkazy

  mapa


 • autor

  Ma


Aktualizováno: 29. 03. 2019