Konference k restaurování Stříbrného oltáře: Stříbrný oltář Panny Marie Svatotomské – Perly Moravy a Ochránkyně města Brna

21. 10. 2010
charakteristika

Program konference:
dopolední blok:
- Milena Flodrová: Paladium a Brno
- Jiří Kroupa: Architektura mariánské kaple
- Jan Royt: Formy oltářů s milostnými sochami a obrazy
- Zdeněk Kazlepka: Idea baldachýnového retábula „Stříbrného“ oltáře
- Dana Stehlíková: Oltář Panny Marie Svatotomské v kontextu soudobého stříbrnictví
- Bohumil Samek: Barokní zlatnictví na Moravě – domácí produkce a import.

odpolední blok:
- Jana Severinová, Karel Severin: Památková obnova Stříbrného oltáře
- Martin Hložek, Miroslav Tkáč, Tomáš Trojek: Materiálové průzkumy kovových částí Stříbrného oltáře z baziliky Nanebevzetí Panny Marie v Brně
- Radka Levinská: Tradiční a moderní technologie při restaurování Stříbrného oltáře
- Jana Svobodová: Mater Dei, miraculis clara – Slavná díky zázrakům. Vyobrazení Panny Marie na rytinách 17. a 18. století
- Hana Dvořáková, Karel Severin: Nález obětin na Starém Brně.


poznámka

Pořadatelé konference:
- Národní památkový ústav, ÚOP v Brně
- Jihomoravský kraj
- Statutární město Brno
- Augustiniánské opatství sv. Tomáše na Starém Brně
- S:LUKAS, s.r.o.stavby

Starobrněnský klášter
Mendlovo náměstí 1/157
místo konání konference – kapitulní síň
Bazilika Nanebevzetí Panny Marie
Mendlovo náměstí 1/157
zde se nachází zmíněný oltář


městská část

související odkazy

Ma


Aktualizováno: 29. 03. 2019