Internetová encyklopedie dějin města Brna

Přejmenování Masarykovy univerzity

Přejmenování Masarykovy univerzity


 • 3. 10. 1960 


 • ulice

  Rooseveltova

 • místo

  Janáčkovo divadlo


 • charakteristika

  V Janáčkově divadle se pod záštitou ministra školství Františka Kahudy konalo slavnostní zahájení nového školního roku na brněnské univerzitě, spojené s jejím přejmenováním na Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně, provedeného na základě vládního nařízení č. 120/1960 Sb. z 5. 8. 1960.


 • účastníci

  František Kahuda, ministr školství,
  Theodor Martinec, rektor UJEP a další

 • zajímavosti

  Brněnská univerzita, jež pojmenování Masarykova univerzita dostala do vínku hned při svém založení v roce 1919, se ke svému původnímu názvu vrátila až v roce 1990 (zákon z 27. 2. 1990 č. 48/1990 Sb., o změně názvu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně).


 • obrazy

  img1944.jpg img1945.jpg img1946.jpg img1947.jpg


 • prameny, literatura

  zobrazit "Kalendárium Masarykovy univerzity 1919 - 2019"
  "K názvu brněnské univerzity"


 • události

  5. 4. 1968
  Jednání o znovuzřízení právnické fakulty v Brně 28. 1. 1919
  Založení Masarykovy univerzity v Brně


 • osoby

  Theodor Martinec
  rektor UJEP Tomáš Garrigue Masaryk
  Jan Evangelista Purkyně
  jeho jméno od roku 1960 univerzita nesla


 • stavby

  Janáčkovo divadlo
  Rooseveltova 7/31
  místo konání slavnostního zahájení nového akademického roku


 • městská část

  Brno-střed


 • související odkazy

  mapa


 • autor

  Kal


Aktualizováno: 27. 09. 2018

3. 10. 1960 - slavnostní zahájení nového školního roku, spojené s přejmenováním Masarykovy university. Archiv MU, C fot III 56.