Přejmenování Masarykovy univerzity

3. 10. 1960


ulice

číslo orientační

7charakteristika

V Janáčkově divadle se pod záštitou ministra školství Františka Kahudy konalo slavnostní zahájení nového školního roku na brněnské univerzitě, spojené s jejím přejmenováním na Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně, provedeného na základě vládního nařízení č. 120/1960 Sb. z 5. 8. 1960.


účastníci

František Kahuda, ministr školství,
Theodor Martinec, rektor UJEP a další


zajímavosti

Brněnská univerzita, jež pojmenování Masarykova univerzita dostala do vínku hned při svém založení v roce 1919, se ke svému původnímu názvu vrátila až v roce 1990 (zákon z 27. 2. 1990 č. 48/1990 Sb., o změně názvu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně).prameny, literatura

události

5. 4. 1968
Jednání o znovuzřízení právnické fakulty v Brně 28. 1. 1919
Založení Masarykovy univerzity v Brně


osoby

Theodor Martinec
rektor UJEP Tomáš Garrigue Masaryk
Jan Evangelista Purkyně
jeho jméno od roku 1960 univerzita nesla


stavby

Janáčkovo divadlo
Rooseveltova 7/31
místo konání slavnostního zahájení nového akademického roku


městská část

související odkazy

Kal


Aktualizováno: 12. 01. 2020