Založení TJ Sokol Ořešín

25. 1. 1920


katastr

Ořešín


charakteristika

TJ Sokol Ořešín byla založena jako odbočka mateřské jednoty Sokola v Soběšicích. Ořešínští příznivci Sokola cvičili v Jehnicích, kde byla TJ Sokol založena už roku 1911 (do ní se z Ořešína přihlásilo 7 členů). Někteří dále cvičili v DTJ Ořešín.
Ustavující valné hromady se zúčastnilo mnoho občanů Ořešína a zástupců sousedních sokolských jednot ze Soběšic, Jehnic, Králova Pole a Lelekovic. Valnou hromadu zahájil a přítomné uvítal Jan Kučírek. O významu Sokola pohovořil Antonín Kubeš.
Už na ustavujícím valném shromáždění se přihlásilo za členy sokolského hnutí 41 příznivců.
Do výboru byli zvoleni: starostou Václav Suchý, místostarostou Jan Skoupý, náčelníkem Josef Vacek, náčelnicí Anna Skoupá provdaná Vacková, jednatelem Josef Mičánek, vzdělavatelem Antonín Kubeš, pokladníkem Bohumil Škarohlíd, hospodářem Antonín Šnajdr, revizory Rudolf Vacek a Dominika Voborná - Kolaříková, náhradníky Josef Vašíček, Emilie Skoupá - Škarohlídová a Žofie - Skoupá.


prameny, literatura

osoby

František Jan Bartoš
zasloužil se o vznik Bohumil Škarohlíd
zvolen pokladníkem Rudolf Vacek
zvolen revizorem


městská část

MJ


Aktualizováno: 28. 01. 2023