Výstava „Otakar Kubín-Coubine – Od kubismu k novému klasicismu“

27. 9. 2006 (27.9.–19.11.2006)


ulice

číslo orientační

1charakteristika

Výstava malíře Otakara Kubína byla uspořádána ve spolupráci se Severočeskou galerií výtvarného umění v Litoměřicích v Muzeu města Brna na Špilberku.


poznámka

Světově známý malíř Otakar Kubín/Othon Coubine se narodil roku 1883 v Boskovicích. V patnácti letech odešel studovat na sochařskou školu do Hořic, v roce 1900 byl přijat na pražskou Akademii. Kubína přitahovalo kromě sochařství také malířství.
Hned po ukončení školy odjel s Bedřichem Feiglem do Antverp a potom do Paříže, kde ho přitahoval neoimpresionismus, v jehož duchu jsou vytvořeny jeho obrazy z této doby. V roce 1907 se stal členem skupiny Osma a účastnil se jejich první výstavy. V jeho tvorbě z let 1904–1910 poznáme ohlasy umění Vincenta van Gogha.
V roce 1912 se Kubín trvale usadil ve Francii. Jeho obrazy z té doby se prosazovaly více v německém prostředí, v roce 1913 vystavoval v Berlíně společně s Marcem Chagallem a v roce 1916 s Oskarem Kokoschkou.
Ve 20. letech, po období kubismu, našel Kubín výraz v klasicizujících obrazech zátiší, aktů a krajin, plných jasu a harmonie. Jeho obrazy obnovují zduchovnělé krajiny středověkých malířů a ukázněný soulad renesančních mistrů. Kubínova jednoduchost zůstává dílem hluboké reflexe a velké komplexnosti pohledu. Jeho obrazy nám odhalují skutečnost autentičtější a hlubší, skutečnost, kterou nepostihneme pouhým okem. V Kubínově díle se mísí rysy české i světové v harmonickém vyrovnání. Proto zůstává dílo malíře Otakara Kubína pro dnešního diváka aktuální a přitažlivé, proto náleží nejen úzkému okruhu znalců, ale početnému publiku doma i v zahraničí.stavby

Hrad a pevnost Špilberk
Špilberk 1/210


městská část

související odkazy

Ma


Aktualizováno: 26. 06. 2018