Výstava „Jánuš Kubíček (1921-1993)“

20. 2. 2003 (20.2.–27.3.2003)


ulice

číslo orientační

1charakteristika

Muzeum města Brna si připomnělo soubornou výstavou díla malíře Jánuše Kubíčka (1921–1993) desáté výročí úmrtí tohoto významného představitele brněnské poválečné malby druhé poloviny 20. století.

Jánuš Kubíček, který pocházel z rodiny významného sochaře Josefa Kubíčka, byl spjat celý svůj život s Brnem. Vyrůstal v kulturní atmosféře Brna 20. a 30. let 20. století; jeho prvními učiteli byli básník Jiří Mahen a malíř Jan Trampota.
Kubíčkova tvorba se vyvíjela ve vzácné kontinuitě a nebyla nikdy ovlivněna politickými ideologickými tlaky. Jánuš Kubíček celý život maloval svět, jenž jej obklopoval. Od realistických zátiší a interiérů svého ateliéru se dopracoval v šedesátých letech až k lyrické abstrakci.
Jeho tvorba vrcholí v sedmdesátých letech četnými variantami na téma Ateliér, v nichž řešil zejména problémy světla a atmosféry vlastního ateliéru v osobitém pojetí abstraktních lyrických obrazů.

Na výstavě mohli návštěvníci kromě obrazů z let 1946 až 1986 vidět také výběr z bohatého celoživotního grafického díla umělce i výběr z koláží, kterým se malíř věnoval v letech 1948–1949 a 1977.


osoby

Jánuš Kubíček
umělec, jehož díla výstava prezentovala Josef Kubíček
otec Jánuše Kubíčka Jiří Mahen
jeden z prvních učitelů Jánuše Kubíčka


stavby

Hrad a pevnost Špilberk
Špilberk 1/210


městská část

související odkazy

Ma


Aktualizováno: 15. 02. 2019