Znovuotevření Moravského zemského muzea pro veřejnost

27. 4. 1946


ulice

místo

Moravské zemské muzeum


charakteristika

Hlavním úkolem, které si vytyčilo vedení muzea, bylo zprovoznění výstavních prostor, oprava budov Moravského zemského muzea poničených během války a zajištění návratu sbírek do jeho prostor.
Během celého roku 1946 probíhalo zprovoznění odborných oddělení MZM a jmenování jejich kustodů.
Výstavní prostory s nově uspořádanými sbírkami byly slavnostně otevřeny pro veřejnost 27. dubna 1946 v 9.00 hodin.
Zahajovací proslov pronesl přísedící ZNV Žamberský, ředitel muzea dr. Helfert a jeho zástupce prof. dr. František Skyva. Ve svém proslovu zdůraznili výchovně-vzdělávací poslání muzea a poděkovali všem zaměstnancům, kteří se podíleli na obnově sbírek a výstavních prostor.
Po projevu předsedy zaměstnanecké rady Blažka následovala prohlídka nově instalovaných sbírek.
Jako jedna z prvních expozic byla v Biskupském dvoře otevřena přírodovědná expozice nazvaná "Zvířena moravská".
Dne 30. října 1946 v Dietrichsteinském paláci byla veřejnosti představena zemská obrazárna, expozice moravského pravěku a zpřístupnění se dočkaly i etnografické sbírky.


účastníci

PhDr. Jaroslav Helfert, ředitel muzea,
Dr. Karel Zapletal, přednosta oddělení mineralogicko-geologického a moravského diluvia s agendou Moravského krasu,
Dr. František Skyva, botanické oddělení,
Dr. Emil Hachler, zoologické oddělení,
doc. Josef Skutil, vedoucí archeologického oddělení,
prof. PhDr. František Křížek, CSc., vedoucí numismatického oddělení MZM v Brně,
doc. Jan Racek, hudebně historické oddělení, archiv Leoše Janáčka,
PhDr. Albert Kutal, DrSc., správce zemské galerie při Zemském muzeu v Brně,
p. Blažek, předseda zaměstnanecké rady,
p. Žamberský, přísedící ZNV


zajímavosti

Významnou událostí bylo opětovné vydání Časopisu Moravského zemského muzea, ročník XXXIII., který vyšel v roce 1946.


poznámka

Fotografie k této události nejsou archivem MZM zpracovány.události

8. 4. 1968
Oslavy 150. výročí Moravského muzea 10. 5. 1949
Změna správy Moravského zemského muzea v Brně 29. 7. 1817
Císař František I. schválil záměr založit v Brně muzeum


osoby

Jaroslav Helfert
ředitel muzea František Křížek
vedoucí numismatického oddělení MZM v Brně Albert Kutal
správce zemské galerie při Zemském muzeu v Brně Josef Skutil
vedoucí archeologického oddělení MZM Karel Zapletal
přednosta mineralogicko-geologického oddělení MZM


městská část

související odkazy

Studentský záznam


Aktualizováno: 25. 04. 2021