Internetová encyklopedie dějin Brna

Znovuotevření Moravského zemského muzea pro veřejnost

Znovuotevření Moravského zemského muzea pro veřejnost


 • 27. 4. 1946 


 • ulice

  Zelný trh

 • místo

  Moravské zemské muzeum


 • charakteristika

  Hlavním úkolem, které si vytyčilo vedení muzea, bylo zprovoznění výstavních prostor, oprava budov Moravského zemského muzea poničených během války a zajištění návratu sbírek do jeho prostor.

  Během celého roku 1946 probíhalo zprovoznění odborných oddělení MZM a jmenování jejich kustodů.

  Výstavní prostory s nově uspořádanými sbírkami byly slavnostně otevřeny pro veřejnost 27. dubna 1946 v 9.00 hodin.
  Zahajovací proslov pronesl přísedící ZNV Žamberský, ředitel muzea dr. Helfert a jeho zástupce prof. dr. František Skyva. Ve svém proslovu zdůraznili výchovně-vzdělávací poslání muzea a poděkovali všem zaměstnancům, kteří se podíleli na obnově sbírek a výstavních prostor.
  Po projevu předsedy zaměstnanecké rady Blažka následovala prohlídka nově instalovaných sbírek.

  Jako jedna z prvních expozic byla v Biskupském dvoře otevřena přírodovědná expozice nazvaná "Zvířena moravská".
  Dne 30. října 1946 v Dietrichsteinském paláci byla veřejnosti představena zemská obrazárna, expozice moravského pravěku a zpřístupnění se dočkaly i etnografické sbírky.


 • účastníci

  PhDr. Jaroslav Helfert, ředitel muzea,
  Dr. Karel Zapletal, přednosta oddělení mineralogicko-geologického a moravského diluvia s agendou Moravského krasu,
  Dr. František Skyva, botanické oddělení,
  Dr. Emil Hachler, zoologické oddělení,
  doc. Josef Skutil, vedoucí archeologického oddělení,
  prof. PhDr. František Křížek, CSc., vedoucí numismatického oddělení MZM v Brně,
  doc. Jan Racek, hudebně historické oddělení, archiv Leoše Janáčka,
  PhDr. Albert Kutal, DrSc., správce zemské galerie při Zemském muzeu v Brně,
  p. Blažek, předseda zaměstnanecké rady,
  p. Žamberský, přísedící ZNV

 • zajímavosti

  Významnou událostí bylo opětovné vydání Časopisu Moravského zemského muzea, ročník XXXIII., který vyšel v roce 1946.

 • poznámka

  Fotografie k této události nejsou archivem MZM zpracovány.


 • prameny, literatura


 • události

  8. 4. 1968
  Oslavy 150. výročí Moravského muzea 10. 5. 1949
  Změna správy Moravského zemského muzea v Brně 29. 7. 1817
  Císař František I. schválil záměr založit v Brně muzeum


 • osoby

  Jaroslav Helfert
  ředitel muzea František Křížek
  vedoucí numismatického oddělení MZM v Brně Albert Kutal
  správce zemské galerie při Zemském muzeu v Brně Josef Skutil
  vedoucí archeologického oddělení MZM Karel Zapletal
  přednosta mineralogicko-geologického oddělení MZM


 • městská část

  Brno-střed


 • související odkazy

  mapa


 • autor

  Studentský záznam


Aktualizováno: 05. 07. 2018