Otevření obchodní akademie v Brně

1. 10. 1895


ulice

Komenského náměstí
(tehdy Eliščino náměstí)


číslo orientační

8


katastr

Brno-město


místo

charakteristika

Slavnostní otevření se konalo v místnostech propůjčených spolkem Zora ve 2. poschodí Besedního domu v Brně.
Ze tří místností byla vytvořena „prostorná učírna“, menší místnost sloužila jako ředitelna, knihovna, sborovna a přírodopisný kabinet zároveň. Zapsáno bylo (zápis se konal 30. září 1895) 59 žáků řádných a 3 žáci mimořádní, ostatní zájemci museli být odmítnuti.
Školu zřídil a financoval „Spolek pro vydržování české obchodní školy v Brně“, který na valné hromadě 12. 5. 1895 přijal stanovy a zvolil výbor. Předsedou výboru byl zvolen JUDr. Josef Koudela, advokát a zemský poslanec.


účastníci

Žáci, příznivci školy (zejména čeští živnostníci a obchodníci, deputace spolků atd.) a rodiče žáků se nejdříve zúčastnili slavnostních bohoslužeb na Petrově, poté se shromáždili v nově zřízené učebně.
Proslovy: František Bořivoj Wurm, jednatel „Spolku“, František Mareš, místopředseda kuratoria k dozoru nad školou.


zajímavosti

Ministerstvo vyučování schválilo organizační statut i učební osnovy 15. 7. 1895. K dozoru nad školou zvoleno zvláštní kuratorium v čele s Dr. Koudelou, předsedou „Spolku pro vydržování české obchodní školy v Brně“.
Na základě vypsaného konkursu 3. 9. 1895 zvolen ředitelem Karel Fišara.
Dne 19. září ustaven profesorem Richard Jiřík, odborný učitel měšťanské školy v Přerově, výpomocnými učiteli se stali se svolením ministerstva vyučování prof. II. gymnázia Fr. Tacl pro ruštinu, Frant. Rajchl, suplující učitel reálky pro francouzštinu, a Karel Petr, suplující učitel klasického gymnázia pro fyziku.


prameny, literatura

události

12. 5. 1895
Ustavující valná hromada „Spolku pro vydržování české obchodní školy v Brně“
výsledkem snažení „Spolku“ se stalo otevření české obchodní školy v Brně


osoby

Karel Fišara
první ředitel obchodní akademie František Kameníček
člen kuratoria k dohledu nad ústavem Josef Kašpar
účastník slavnosti Josef Koudela
předseda kuratoria k dohledu nad školou, účastník slavnostního otevření František Mareš
přednesl na otevření jeden z projevů, člen kuratoria k dohledu nad ústavem
další osoby (1)...


stavby

Filharmonie Brno
Komenského náměstí 8/534


městská část

související odkazy

Menš


Aktualizováno: 16. 01. 2020