Internetová encyklopedie dějin Brna

Otevření obchodní akademie v Brně

Otevření obchodní akademie v Brně


 • 1. 10. 1895 


 • ulice

  Komenského náměstí
  (tehdy Eliščino náměstí)

 • číslo orientační

  8

 • katastr

  Brno-město

 • místo

  Besední dům


 • charakteristika

  Slavnostní otevření se konalo v místnostech propůjčených spolkem Zora ve 2. poschodí Besedního domu v Brně.
  Ze tří místností byla vytvořena „prostorná učírna“, menší místnost sloužila jako ředitelna, knihovna, sborovna a přírodopisný kabinet zároveň. Zapsáno bylo (zápis se konal 30. září 1895) 59 žáků řádných a 3 žáci mimořádní, ostatní zájemci museli být odmítnuti.
  Školu zřídil a financoval „Spolek pro vydržování české obchodní školy v Brně“, který na valné hromadě 12. 5. 1895 přijal stanovy a zvolil výbor. Předsedou výboru byl zvolen JUDr. Josef Koudela, advokát a zemský poslanec.


 • účastníci

  Žáci, příznivci školy (zejména čeští živnostníci a obchodníci, deputace spolků atd.) a rodiče žáků se nejdříve zúčastnili slavnostních bohoslužeb na Petrově, poté se shromáždili v nově zřízené učebně.
  Proslovy: František Bořivoj Wurm, jednatel „Spolku“, František Mareš, místopředseda kuratoria k dozoru nad školou.

 • zajímavosti

  Ministerstvo vyučování schválilo organizační statut i učební osnovy 15. 7. 1895. K dozoru nad školou zvoleno zvláštní kuratorium v čele s Dr. Koudelou, předsedou „Spolku pro vydržování české obchodní školy v Brně“.
  Na základě vypsaného konkursu 3. 9. 1895 zvolen ředitelem Karel Fišara.
  Dne 19. září ustaven profesorem Richard Jiřík, odborný učitel měšťanské školy v Přerově, výpomocnými učiteli se stali se svolením ministerstva vyučování prof. II. gymnázia Fr. Tacl pro ruštinu, Frant. Rajchl, suplující učitel reálky pro francouzštinu, a Karel Petr, suplující učitel klasického gymnázia pro fyziku.


 • prameny, literatura


 • události

  12. 5. 1895
  Ustavující valná hromada „Spolku pro vydržování české obchodní školy v Brně“
  výsledkem snažení „Spolku“ se stalo otevření české obchodní školy v Brně


 • osoby

  Karel Fišara
  první ředitel obchodní akademie František Kameníček
  člen kuratoria k dohledu nad ústavem Josef Kašpar
  účastník slavnosti Josef Koudela
  předseda kuratoria k dohledu nad školou, účastník slavnostního otevření František Mareš
  přednesl na otevření jeden z projevů, člen kuratoria k dohledu nad ústavem
  další osoby (1)...


 • stavby

  Filharmonie Brno
  Komenského náměstí 8/534


 • městská část

  Brno-střed


 • související odkazy

  mapa


 • autor

  Menš


Aktualizováno: 16. 01. 2020