Internetová encyklopedie dějin Brna

Obrana města před švédským vojskem

Obrana města před švédským vojskem


 • 15. 3. 1645 


 • místo

  Brno


 • charakteristika

  Purkmistr a rada města Brna oznamují zemskému hejtmanu a podkomořímu, že nepřítel hodlá podle zpráv, které obdrželi, táhnout na Brno a žádají pomoc, aby se mohli bránit nepřátelskému vpádu. Sdělují, že jim bylo na pomoc převeleno 300 pěšáků, kteří mají být rozmístěni na Špilberku. Věří, že se s Boží pomocí ubrání nepřátelské moci.


 • účastníci

  purkmistr a rada města Brna,
  moravský zemský hejtman a podkomoří


 • prameny, literatura


 • události

  3. 5. 1645
  Počátek obléhání Brna švédskými vojsky 19. 3. 1645
  Vpád švédských vojsk na jižní Moravu 14. 3. 1645
  Vpád švédských vojsk na jižní Moravu


 • autor

  Jord


Aktualizováno: 13. 07. 2018