Obrana města před švédským vojskem

15. 3. 1645


místo

Brno


charakteristika

Purkmistr a rada města Brna oznamují zemskému hejtmanu a podkomořímu, že nepřítel hodlá podle zpráv, které obdrželi, táhnout na Brno a žádají pomoc, aby se mohli bránit nepřátelskému vpádu. Sdělují, že jim bylo na pomoc převeleno 300 pěšáků, kteří mají být rozmístěni na Špilberku. Věří, že se s Boží pomocí ubrání nepřátelské moci.


účastníci

purkmistr a rada města Brna,
moravský zemský hejtman a podkomoříudálosti

3. 5. 1645
Počátek obléhání Brna švédskými vojsky 19. 3. 1645
Vpád švédských vojsk na jižní Moravu 14. 3. 1645
Vpád švédských vojsk na jižní Moravu


Jord


Aktualizováno: 13. 07. 2018