Obrana města před švédským vojskem

16. 3. 1645


místo

Brno


charakteristika

Purkmistr a rada města Brna prosí zemského hejtmana, aby přiměl krajského hejtmana Zikmunda Ferdinanda Sacka z Bohuňovic v nynější těžké situaci (kdy Brnu hrozí nebezpečí švédského obležení) k setrvání ve městě.
Zdůrazňují, že by jeho přítomnost byla prospěšná i pro bojovou morálku měšťanstva. Dále žádají o zvýšenou pomoc, protože je ještě třeba dokončit některé práce obranného charakteru.


účastníci

purkmistr a rada města Brnaosoby

Ferdinand Zikmund Sack
krajský hejtman


Jord


Aktualizováno: 13. 07. 2018