Internetová encyklopedie dějin Brna

Obrana města před švédským vojskem

Obrana města před švédským vojskem


 • 16. 3. 1645 


 • místo

  Brno


 • charakteristika

  Purkmistr a rada města Brna prosí zemského hejtmana, aby přiměl krajského hejtmana Zikmunda Ferdinanda Sacka z Bohuňovic v nynější těžké situaci (kdy Brnu hrozí nebezpečí švédského obležení) k setrvání ve městě.
  Zdůrazňují, že by jeho přítomnost byla prospěšná i pro bojovou morálku měšťanstva. Dále žádají o zvýšenou pomoc, protože je ještě třeba dokončit některé práce obranného charakteru.


 • účastníci

  purkmistr a rada města Brna


 • prameny, literatura


 • osoby

  Ferdinand Zikmund Sack
  krajský hejtman


 • autor

  Jord


Aktualizováno: 13. 07. 2018