Internetová encyklopedie dějin Brna

Ustavení bytového družstva důstojnictva

Ustavení bytového družstva důstojnictva


 • 15. 5. 1923 


 • charakteristika

  Obecně prospěšné stavební a bytové družstvo důstojnictva v Brně, spol. s. r., bylo ustaveno ke zmírnění bytové nouze. Předpokládala se výstavba pěti obytných činžovních domů a tří rodinných domů.


 • účastníci

  představenstvo:
  - ředitel: štkpt. Bohumil Lhotský
  - náměstek ředitele: kpt. František Kaválek
  - jednatel: štkpt. František Picmaus
  - účetní: npor. Josef Řehák
  - pokladník: kpt. Havel Veverka
  - člen bez funkce: štkpt. Alfred Jungmann, náhradník: kpt. Vojtěch Kutílek

  dozorčí rada:
  - předseda: pplk. Karel Sochor
  - náměstek předsedy: pplk. v. v. Bohumír Hnilica
  - zapisovatel: kpt. František Ambrož
  - členové: generál v. v. Bedřich Ventour, pplk. Antonín Hejduk, pplk. Bohumír Čtvrtník, náhradník: pplk. Bruno Kleiner

 • zajímavosti

  stavbu prováděl stavitel Hubert Svoboda, stavební dozor vykonával kpt. Antonín Richter


 • prameny, literatura


 • události

  16. 10. 1924
  Odhalení pamětní desky připomínající ustavení a činnost bytového družstva důstojnictva v Brně
  deska připomíná práci bytového družstva důstojníků


 • objekty

  činnost stavebního družstva
  pamětní deska: Kotlářská 11/01


 • autor

  Menš


Aktualizováno: 07. 07. 2018