Ustavení bytového družstva důstojnictva

15. 5. 1923


charakteristika

Obecně prospěšné stavební a bytové družstvo důstojnictva v Brně, spol. s. r., bylo ustaveno ke zmírnění bytové nouze. Předpokládala se výstavba pěti obytných činžovních domů a tří rodinných domů.


účastníci

představenstvo:
- ředitel: štkpt. Bohumil Lhotský
- náměstek ředitele: kpt. František Kaválek
- jednatel: štkpt. František Picmaus
- účetní: npor. Josef Řehák
- pokladník: kpt. Havel Veverka
- člen bez funkce: štkpt. Alfred Jungmann, náhradník: kpt. Vojtěch Kutílek

dozorčí rada:
- předseda: pplk. Karel Sochor
- náměstek předsedy: pplk. v. v. Bohumír Hnilica
- zapisovatel: kpt. František Ambrož
- členové: generál v. v. Bedřich Ventour, pplk. Antonín Hejduk, pplk. Bohumír Čtvrtník, náhradník: pplk. Bruno Kleiner


zajímavosti

stavbu prováděl stavitel Hubert Svoboda, stavební dozor vykonával kpt. Antonín Richterudálosti

16. 10. 1924
Odhalení pamětní desky připomínající ustavení a činnost bytového družstva důstojnictva v Brně
deska připomíná práci bytového družstva důstojníků


objekty

činnost stavebního družstva
pamětní deska: Kotlářská 11/01


Menš


Aktualizováno: 07. 07. 2018