Do Brna se vrátilo unikátní dílo Mikuláše Kopernika

1 / 2011číslo orientační

1


místo

Opatství sv. Tomáše na Starém Brně


charakteristika

Čtrnáct let usilovalo starobrněnské opatství o návrat ukradeného spisu Mikuláše Koperníka z roku 1566. Po vysilujícím byrokraticko právnickém martyriu, poté, co procestovalo kus světa, se jim dílo, jakých je na celém světě jen okolo deseti kusů, podařilo získat zpět. „Byly chvíle, kdy jsem si nebyl jistý, zda to všechno má smysl,“ přiznal LN opat Lukáš Evžen Martinec, kterému patří největší díl zásluh.
Spis De revolutionibus orbium coelestium (česky O pohybech nebeských těles knihy šestery) je na první pohled docela nenápadná, nepříliš velká kniha. Byla uložena v depozitáři klášterní knihovny. „Ten, kdo ji, a nejen ji, ukradl, ale musel přesně vědět, co bere a proč,“ míní opat, který do kláštera nastoupil v roce 1995 a je přesvědčený, že Koperníkův spis, označovaný za libri prohibiti, zmizel zřejmě už počátkem 90. let „na objednávku“.

V roce 1997 přišel do Moravské zemské knihovny, která původně knižní fond v klášteře spravovala po odborné stránce, dopis od amerického profesora astronomie Owena Gingericha. Knihu mu nabídl k odkoupení německý knihkupec. Američanovi ale neunikly maličkosti, jako pečlivě vyškrabané knihovní razítko či černou propiskou přeškrtané slovo Brunnae ve starém rukopisném záznamu augustiniánského kláštera.
„Podle sdělení německého knihkupce byla kniha po pádu komunistického režimu vrácena církvi a ta ji právoplatně prodala. Píši vám, abych si ověřil, zda je tato historka pravdivá... kdyby byla kniha skutečně ukradena, podnikneme kroky, aby byla vrácena do Brna,“ psal tehdy Gingerich. „Udělala se inventura, při níž jsme spis sice našli uvedený na seznamu, fakticky už tu ale nebyl,“ popsal opat. Trestní oznámení podal ředitel Moravské zemské knihovny, ale kauzu policie po dvou letech odložila.

Augustiniáni pátrali na vlastní pěst. Nová trestní oznámení opakovaně podal opat Martinec, do případu se zapojilo i ministerstvo kultury. S poznatky řádu už byly i výsledky práce policie konkrétnější. Zjistilo se, že z Brna vede stopa knihy do Vídně, kde ji měl tamní knihkupec Wolfgang Mantler koupit od nějaké ženy z Prostějova, která ji prý získala od univerzitního profesora z Olomouce. Ten ale mezitím zemřel a žena obvinění vyvrátila: někdo jí údajně ukradl pas, německy neumí a o knize nikdy neslyšela. Vyšetřování tak opět skončilo.
Augustiniáni začali jednat s německým knihkupcem, který dílo koupil od Mantlera a neúspěšně se ho pokusil prodat do USA. „Mezitím už byly promlčeny všechny lhůty, takže jediná možnost, jak dílo získat, bylo ho odkoupit,“ upřesnil opat Martinec.

Přes ujištění předposledních ministrů kultury, že peníze na vzácný exemplář jsou odloženy, se ale nakonec opatství samo postaralo i o finanční stránku věci. „Potřebné peníze jsme sehnali sponzorsky,“ sdělil opat. Cenu přímo neuvedl. Znalci ji odhadují na 1,8 milionu korun. Kniha bude uložena v trezoru Moravské zemské knihovny, kde bude mít správné podmínky.


prameny, literatura

stavby

Starobrněnský klášter
Mendlovo náměstí 1/157


městská část

související odkazy

Ma


Aktualizováno: 25. 06. 2018