Internetová encyklopedie dějin Brna

Brněnští skauti přivezli do Brna „Betlémské světlo“

Brněnští skauti přivezli do Brna „Betlémské světlo“


 • 11. 12. 2010 


 • charakteristika

  Brněnští skauti přivezli do Brna „Betlémské světlo“ z Vídně. Světlo se přebírá v některém z vídeňských kostelů. Každá delegace má svého vlajkonoše, přímluvce a světlonoše.
  Myšlenka šíření předvánočního pokoje a míru vznikla v Rakousko a plamínek z Betléma přicestoval poprvé letadlem do Lince v roce 1986. U nás se akce rozšířila po roce 1989.


 • účastníci

  Ing. Jan Svoboda, skaut, který má hlavní podíl na této tradici u nás,
  Stanislava Vachová, zaměstnankyně DPMB,
  brněnští skauti

 • zajímavosti

  Světlo se přiveze do Brna vlakem, záložní světlo jede s ostatními členy delegace autobusem. Na Petrově se předá brněnskému biskupovi. Poté skauti zajišťují rozvoz Betlémského světla do dalších míst republiky. Také v rámci akce „Vánoce na brněnské radnici“ je zde den před Štědrým dnem světlo k dispozici.


 • prameny, literatura


 • události

  18. 12. 2010
  Betlémská tramvaj


 • autor

  Menš


Aktualizováno: 25. 06. 2018