Brněnští skauti přivezli do Brna „Betlémské světlo“

11. 12. 2010


charakteristika

Brněnští skauti přivezli do Brna „Betlémské světlo“ z Vídně. Světlo se přebírá v některém z vídeňských kostelů. Každá delegace má svého vlajkonoše, přímluvce a světlonoše.
Myšlenka šíření předvánočního pokoje a míru vznikla v Rakousko a plamínek z Betléma přicestoval poprvé letadlem do Lince v roce 1986. U nás se akce rozšířila po roce 1989.


účastníci

Ing. Jan Svoboda, skaut, který má hlavní podíl na této tradici u nás,
Stanislava Vachová, zaměstnankyně DPMB,
brněnští skauti


zajímavosti

Světlo se přiveze do Brna vlakem, záložní světlo jede s ostatními členy delegace autobusem. Na Petrově se předá brněnskému biskupovi. Poté skauti zajišťují rozvoz Betlémského světla do dalších míst republiky. Také v rámci akce „Vánoce na brněnské radnici“ je zde den před Štědrým dnem světlo k dispozici.události

18. 12. 2010
Betlémská tramvaj


Menš


Aktualizováno: 25. 06. 2018