Internetová encyklopedie dějin Brna

Zahájení pravidelného vysílání Verda Stacio (Zelená stanice)

Zahájení pravidelného vysílání Verda Stacio (Zelená stanice)


 • 31. 5. 1932 (1932–1937)


 • charakteristika

  Verda Stacio (Zelená stanice), pravidelné esperantské vysílání Radiojournalu Brno bylo zahájeno 31. května 1932. Některé programy byly vysílány též z redakcí Moravská Ostrava, Bratislava a Košice, ale pod hlavičkou Brna.


 • účastníci

  Marie Strejčková,
  Jiří Vítězslav Šamla,
  Theodor Kilian,
  Dalibor Chalupa,
  Antonín Slavík,
  Josef Bednář

 • zajímavosti

  V roce 1927 byl odvysílán kurz esperanta Josefa Bednáře. Dne 24. dubna 1931 Marie Strejčková přečetla v esperantu přednášku "Napoleonská výstava ve Slavkově" (Napoleona ekspozicio en Slavkov), 17. dubna 1932 opět Marie Strejčková měla zkušební přednášku o 9. sjezdu Sokola v Praze, na kterou přišly ze zahraničí příznivé ohlasy, což rozhodlo o pravidelných přednáškách, které se konaly jednou týdně od 31. května 1932.

  Témata vysílání byla různá: historie a zeměpis Československa, československá literatura, divadlo, film, výtvarné umění a hudba, československý průmysl a obchod, automobilové závody Masarykův okruh, československý školský systém, Bedřich Smetana, slovenské pohádky a písně, TGM, zimní sportoviště, rómská škola, A. Dvořák, J. A. Komenský apod.
  Velmi úspěšné byly umělecké pořady: čtení z Babičky, Prodaná nevěsta, Na růžích ustláno, Třicet let na Zlatém severu, R.U.R, Mahenova Lunatika, Langerův Grandhotel Nevada a v předvečer války Čapkova Bílá nemoc.

  Po válce se Zelená stanice přestěhovala do Prahy, odkud byly odvysílány opery Prodaná nevěsta, Rusalka, V studni a komedie Epizoda začíná Olgy Horákové-Kožíkové. Zachovala se nahrávka Rusalky (Najado), kde Rusalku zpívá Marie Tauberová, která ji na jevišti nikdy nezpívala, což tomuto dokumentu přidává na ceně.

 • poznámka

  V brněnské redakci vznikla umělecká skupina TRAKT, jejímiž členy byli Karel Urbánek, Marie Coufalová, Lída Klimešová, Jarmila Kurandová, Jarmila Lázničková-Válková, Anděla Novotná, Vlasta Stolejdová, Věra Strelcová, Zdeňka Švábíková, Zdeňka Trdá, Vlasta Zachová, Antonín Fiala, Karel Höger, Vladimír Jedenáctík, Antonín Klimeš, Vladimír Konupka, František Kožík, František Kuranda, Vladimír Leraus, Jindřich Loukota, Konstantin Mátl, Karel Mayer, Václav Šindler, František Šlégr, Josef Válka.
  (Podklady doplnil pan Miroslav Malovec, děkujeme).


 • obrazy

  img4154.jpg img4155.jpg img4156.jpg img4157.jpg


 • prameny, literatura

  Ostatní literatura
  "Verda Stacio"


 • události

  10. 5. 1924
  Český rozhlas - zahájení vysílání brněnské odbočky Radiojournalu
  Zahájeno pravidelné vysílání v esperantu.


 • osoby

  Karel Höger
  člen umělecké skupiny TRAKT brněnské redakce Dalibor Chalupa
  pracovník Radiojournalu v Brně Theodor Kilian
  podílel se na esperantském vysílání, přednášel a vedl kurzy Vladimír Konupka
  člen umělecké skupiny TRAKT brněnské redakce František Kožík
  člen umělecké skupiny TRAKT brněnské redakce
  další osoby (7)...


 • autor

  Jis


Aktualizováno: 07. 07. 2018

Aktéři posledního amatérského hodinového vysílání VERDA STACIO v esperantu z Brna, s názvem "Morava", dne 6. 6. 1933. Účinkující - zleva: Zdeňka Trdá, Vladimír Konupka, Jiří V. Šamla, Josef Smečka, Marie Strejčková, MUDr. Bedřich...