Zahájení pravidelného vysílání Verda Stacio (Zelená stanice)

31. 5. 1932 (1932–1937)


charakteristika

Verda Stacio (Zelená stanice), pravidelné esperantské vysílání Radiojournalu Brno bylo zahájeno 31. května 1932. Některé programy byly vysílány též z redakcí Moravská Ostrava, Bratislava a Košice, ale pod hlavičkou Brna.


účastníci

zajímavosti

V roce 1927 byl odvysílán kurz esperanta Josefa Bednáře. Dne 24. dubna 1931 Marie Strejčková přečetla v esperantu přednášku "Napoleonská výstava ve Slavkově" (Napoleona ekspozicio en Slavkov), 17. dubna 1932 opět Marie Strejčková měla zkušební přednášku o 9. sjezdu Sokola v Praze, na kterou přišly ze zahraničí příznivé ohlasy, což rozhodlo o pravidelných přednáškách, které se konaly jednou týdně od 31. května 1932.

Témata vysílání byla různá: historie a zeměpis Československa, československá literatura, divadlo, film, výtvarné umění a hudba, československý průmysl a obchod, automobilové závody Masarykův okruh, československý školský systém, Bedřich Smetana, slovenské pohádky a písně, TGM, zimní sportoviště, rómská škola, A. Dvořák, J. A. Komenský apod.
Velmi úspěšné byly umělecké pořady: čtení z Babičky, Prodaná nevěsta, Na růžích ustláno, Třicet let na Zlatém severu, R.U.R, Mahenova Lunatika, Langerův Grandhotel Nevada a v předvečer války Čapkova Bílá nemoc.

Po válce se Zelená stanice přestěhovala do Prahy, odkud byly odvysílány opery Prodaná nevěsta, Rusalka, V studni a komedie Epizoda začíná Olgy Horákové-Kožíkové. Zachovala se nahrávka Rusalky (Najado), kde Rusalku zpívá Marie Tauberová, která ji na jevišti nikdy nezpívala, což tomuto dokumentu přidává na ceně.


poznámka

V brněnské redakci vznikla umělecká skupina TRAKT, jejímiž členy byli Karel Urbánek, Marie Coufalová, Lída Klimešová, Jarmila Kurandová, Jarmila Lázničková-Válková, Anděla Novotná, Vlasta Stolejdová, Věra Strelcová, Zdeňka Švábíková, Zdeňka Trdá, Vlasta Zachová, Antonín Fiala, Karel Höger, Vladimír Jedenáctík, Antonín Klimeš, Vladimír Konupka, František Kožík, František Kuranda, Vladimír Leraus, Jindřich Loukota, Konstantin Mátl, Karel Mayer, Václav Šindler, František Šlégr, Josef Válka.
(Podklady doplnil pan Miroslav Malovec, děkujeme).


obrazy

prameny, literatura

Ostatní literatura

"Verda Stacio"


události

10. 5. 1924
Český rozhlas - zahájení vysílání brněnské odbočky Radiojournalu
Zahájeno pravidelné vysílání v esperantu.


osoby

Karel Höger
člen umělecké skupiny TRAKT brněnské redakce Dalibor Chalupa
pracovník Radiojournalu v Brně Theodor Kilian
podílel se na esperantském vysílání, přednášel a vedl kurzy Vladimír Konupka
člen umělecké skupiny TRAKT brněnské redakce František Kožík
člen umělecké skupiny TRAKT brněnské redakce
další osoby (7)...


Jis


Aktualizováno: 07. 07. 2018