Internetová encyklopedie dějin Brna

Mezinárodní vědecká konference "Antonín Václavík (1891-1959) a evropská etnologie. Kontexty doby a díla."

Mezinárodní vědecká konference "Antonín Václavík (1891-1959) a evropská etnologie. Kontexty doby a díla."


 • 14. 10. 2009 (14.–16.10.2009)


 • místo

  Luhačovice, Městský dům kultury ELEKTRA


 • charakteristika

  Pořadatelé konference:
  Ústav evropské etnologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity a Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně ve spolupráci s Katedrou etnológie a kultúrnej antropológie Filozofickej fakulty, Univerzity Komenského v Bratislavě, Českou národopisnou společností v Praze, Městem Luhačovice a Městysem Pozlovice

  Konference byla součástí oslav 90. výročí založení Masarykovy univerzity. Uspořádání konference bylo finančně podpořeno Ministerstvem kultury ČR – odborem regionální a národnostní kultury (4996/2009 – ORNK)

  Záštitu nad konferencí převzali:
  - prof. PhDr. Josef Krob, CSc., děkan Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
  - Ing. Jana Juřenčáková, senátorka
  - MVDr. Stanislav Mišák, hejtman Zlínského kraje.


 • poznámka

  PROGRAM KONFERENCE:

  STŘEDA 14. října 2009
  I. Antonín Václavík – zakladatel moderní české a slovenské etnologie

  Josef JANČÁŘ
  Národní ústav lidové kultury, Strážnice
  Antonín Václavík a česká etnografie druhé poloviny 20. století

  Zita ŠKOVIEROVÁ
  Katedra etnológie a kultúrnej antropológie Filozofickej fakulty
  Univerzity Komenského, Bratislava, Slovensko
  Problematika sociálnej kultúry v diele Antonína Václavíka

  Miloš MELZER
  Šumperk
  Profesor Antonín Václavík a jeho význam pro muzejní prezentaci lidové kultury

  Mária HALMOVÁ – Ľubica CHORVÁTHOVÁ
  Slovenské národné múzeum, Martin a Bratislava, Slovensko
  K pôsobeniu Antonína Václavíka v Slovenskom vlastivednom múzeu

  Romana HABARTOVÁ – Ludmila TARCALOVÁ
  Slovácké muzeum, Uherské Hradiště
  Antonín Václavík a Slovácké muzeum

  II. Projekty a teoretická východiska I

  Jarmila PROCHÁZKOVÁ
  Etnologický ústav Akademie věd České republiky, Praha
  Nápěvky mluvy – společné téma Antonína Václavíka a Leoše Janáčka

  Dušan HOLÝ
  Ústav evropské etnologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, Brno
  O Václavíkově projektu Horňácká dědina

  Věra KOVÁŘŮ
  Brno
  Václavíkův etnografický výzkum Valašska a monografie regionu

  Alena KALINOVÁ
  Etnografický ústav Moravského zemského muzea, Brno
  Antonín Václavík a studium lidového malířství na skle

  Eva VEČERKOVÁ
  Etnografický ústav Moravského zemského muzea, Brno
  Kraslice ve 20. století

  Alena KŘÍŽOVÁ
  Ústav evropské etnologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, Brno
  Volkskunst und Gewebe – dílo Antonína Václavíka v dobovém kontextu

  19.00 hod.
  Prezentace nového českého vydání knihy A. Václavíka Volkskunst und Gewebe –
  Textil v lidové tvorbě

  Prezentace bibliografie Národopisného věstníku 1906–2006 a dalších periodik
  České národopisné společnosti

  Luhačovická setkání – folklorní pořad, autorka Blanka Petráková  ČTVRTEK 15. října 2009 v 9.00 hod.
  III. Etnologická slavistika a balkanistika

  Ján BOTÍK
  Katedra etnológie a etnomuzikológie Filozofickej fakulty
  Univerzity Konštantína Filozofa, Nitra, Slovensko
  Prínos Antonína Václavíka k rozvoju slovenskej chorvatistiky

  Lenka NOVÁKOVÁ
  Etnografický ústav Moravského zemského muzea, Brno
  Jihomoravští Charváti na Mikulovsku (diskusní příspěvek)

  Miloš LUKOVIĆ
  Balkanološki institut SANU Beograd, Srbsko
  Sadašnji projekti i terenska istraživanja Balkanološkog instituta
  Srpske akademije nauka i umetnosti – tradicija i inovacije

  Zorica DIVAC
  Etnografski institut SANU, Beograd, Srbsko
  Etnološke institucije i njihova produkcija u Srbiji (21. vek)

  Dragana RADOJIČIĆ
  Etnografski institut SANU, Beograd, Srbsko
  Etnologija u Crnoj Gori od polovine XX veka

  Jiří MAČUDA
  Jihomoravské muzeum, Znojmo
  Slovanská etnologie a jazyková příprava. Svatba v bývalé Oloněcké gubernii včera a dnes

  IV. Mezi národopisem, etnologií a antropologií

  Marta BOTÍKOVÁ
  Katedra etnológie a kultúrnej antropológie Filozofickej fakulty
  Univerzity Komenského, Bratislava, Slovensko
  Študijný program etnológie na FF UK v Bratislave a výučba dejín oboru

  Zdeněk UHEREK
  Etnologický ústav Akademie věd České republiky, Praha
  Výuka etnologie a  sociokulturní antropologie v současné České republice

  Miroslav VÁLKA
  Ústav evropské etnologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, Brno
  Moravská národopisná škola? Realita či fikce

  Jiří LANGER
  Rožnov pod Radhoštěm
  Úvaha o významu pomocných věd

  Václav MICHALIČKA
  Muzeum Novojičínska, Nový Jičín
  Současné úkoly etnologie při vnímání etnografického regionu veřejností
  (na příkladu Lašska)

  V. Metodologie a historiografie oboru

  Petr JANEČEK
  Národopisné oddělení Historického muzea Národního muzea, Praha
  Texty a kontexty. Slovesná folkloristika mezi evropskou etnologií, kulturní antropologií a literární vědou. Perspektivy slovesné folkloristiky v akademickém diskurzu 21. století

  Hana HLÔŠKOVÁ
  Katedra etnológie a kultúrnej antropológie Filozofickej fakulty
  Univerzity Komenského, Bratislava, Slovensko
  K metodológii výskumu ľudovej prózy na Slovensku na prelome 19. a 20. storočia

  Viera SEDLÁKOVÁ
  Slovenská národná knižnica, Martin, Slovensko
  Pôsobenie Karola Plicku na Slovensku (v rokoch 1923–1938)

  Jana POSPÍŠILOVÁ
  Etnologický ústav Akademie věd České republiky, Brno
  Folkloristické dílo Oldřicha Sirovátky v kontextu doby

  Martina PAVLICOVÁ
  Ústav evropské etnologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, Brno
  Zdenka Jelínková a česká etnochoreologie

  16.00 – 19.00 hod.
  Exkurze po lázních Luhačovice a do Pozlovic, rodiště A. Václavíka. Provází Ladislava Horňáková a Josef Kolařík. V Pozlovicích se zúčastníme slavnostního otevření „Naučného chodníku Antonína Václavíka“

  20.00 hod.
  Daj Bože što je dobro – dokument Jiřiny Kosíkové (Etnologický ústav AV ČR, Brno)
  z cesty po Srbsku
  Promítání autorských filmů s etnologickou problematikou z přehlídek Musaionfilmu
  Muzea Jana Amose Komenského v Uherském Brodě: Pouť ve Skoronicích, Poklad
  na ostrově Lastovo a Jakub a Filip – zvony pro Inovce. Beseda s autorem Pavlem
  Popelkou  PÁTEK 18. října 2009 v 9.00 hod.
  VI. Projekty a teoretická východiska II

  Vladimír J. HORÁK
  Ostravská univerzita, Ostrava
  Reflexe obyčeje vynášení smrti a přinášení máje jako součást jarně novoročního cyklu v díle Antonína Václavíka

  Jan KUČA
  Ústav evropské etnologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, Brno
  (doktorské studium)
  Horácko v díle Antonína Václavíka

  Alena PRUDKÁ
  Muzeum jihovýchodní Moravy, Zlín
  Dokumentace tradičního stavitelství v díle A. Václavíka

  Miloš REJSEK
  Ústav evropské etnologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, Brno
  (doktorské studium)
  Pohled na ornament v díle profesora Antonína Václavíka

  VII. Antonín Václavík a rodný kraj

  Blanka PETRÁKOVÁ
  Muzeum jihovýchodní Moravy, Zlín – Muzeum Luhačovického Zálesí, Luhačovice
  Kořeny poznání – Antonín Václavík a Luhačovické Zálesí

  Josef KOLAŘÍK
  Zlín-Malenovice
  Dialekt Luhačovického Zálesí v průběhu posledního století

  Andrea ZOBAČOVÁ
  Etnologický ústav Akademie věd České republiky, Brno
  Luhačovické Zálesí objektivem Karla Fojtíka

  Roman KAŠPAR
  Mikroregion Luhačovské Zálesí, Luhačovice
  Mikroregion Luhačovské Zálesí – dědictví prof. A. Václavíka?


 • autor

  Studentský záznam


Aktualizováno: 11. 10. 2019