Mezinárodní vědecká konference "Antonín Václavík (1891-1959) a evropská etnologie. Kontexty doby a díla."

14. 10. 2009 (14.–16.10.2009)


místo

Luhačovice, Městský dům kultury ELEKTRA


charakteristika

Pořadatelé konference:
Ústav evropské etnologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity a Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně ve spolupráci s Katedrou etnológie a kultúrnej antropológie Filozofickej fakulty, Univerzity Komenského v Bratislavě, Českou národopisnou společností v Praze, Městem Luhačovice a Městysem Pozlovice

Konference byla součástí oslav 90. výročí založení Masarykovy univerzity. Uspořádání konference bylo finančně podpořeno Ministerstvem kultury ČR – odborem regionální a národnostní kultury (4996/2009 – ORNK)

Záštitu nad konferencí převzali:
- prof. PhDr. Josef Krob, CSc., děkan Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
- Ing. Jana Juřenčáková, senátorka
- MVDr. Stanislav Mišák, hejtman Zlínského kraje.


poznámka

PROGRAM KONFERENCE:

STŘEDA 14. října 2009
I. Antonín Václavík – zakladatel moderní české a slovenské etnologie

Josef JANČÁŘ
Národní ústav lidové kultury, Strážnice
Antonín Václavík a česká etnografie druhé poloviny 20. století

Zita ŠKOVIEROVÁ
Katedra etnológie a kultúrnej antropológie Filozofickej fakulty
Univerzity Komenského, Bratislava, Slovensko
Problematika sociálnej kultúry v diele Antonína Václavíka

Miloš MELZER
Šumperk
Profesor Antonín Václavík a jeho význam pro muzejní prezentaci lidové kultury

Mária HALMOVÁ – Ľubica CHORVÁTHOVÁ
Slovenské národné múzeum, Martin a Bratislava, Slovensko
K pôsobeniu Antonína Václavíka v Slovenskom vlastivednom múzeu

Romana HABARTOVÁ – Ludmila TARCALOVÁ
Slovácké muzeum, Uherské Hradiště
Antonín Václavík a Slovácké muzeum

II. Projekty a teoretická východiska I

Jarmila PROCHÁZKOVÁ
Etnologický ústav Akademie věd České republiky, Praha
Nápěvky mluvy – společné téma Antonína Václavíka a Leoše Janáčka

Dušan HOLÝ
Ústav evropské etnologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, Brno
O Václavíkově projektu Horňácká dědina

Věra KOVÁŘŮ
Brno
Václavíkův etnografický výzkum Valašska a monografie regionu

Alena KALINOVÁ
Etnografický ústav Moravského zemského muzea, Brno
Antonín Václavík a studium lidového malířství na skle

Eva VEČERKOVÁ
Etnografický ústav Moravského zemského muzea, Brno
Kraslice ve 20. století

Alena KŘÍŽOVÁ
Ústav evropské etnologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, Brno
Volkskunst und Gewebe – dílo Antonína Václavíka v dobovém kontextu

19.00 hod.
Prezentace nového českého vydání knihy A. Václavíka Volkskunst und Gewebe –
Textil v lidové tvorbě

Prezentace bibliografie Národopisného věstníku 1906–2006 a dalších periodik
České národopisné společnosti

Luhačovická setkání – folklorní pořad, autorka Blanka PetrákováČTVRTEK 15. října 2009 v 9.00 hod.
III. Etnologická slavistika a balkanistika

Ján BOTÍK
Katedra etnológie a etnomuzikológie Filozofickej fakulty
Univerzity Konštantína Filozofa, Nitra, Slovensko
Prínos Antonína Václavíka k rozvoju slovenskej chorvatistiky

Lenka NOVÁKOVÁ
Etnografický ústav Moravského zemského muzea, Brno
Jihomoravští Charváti na Mikulovsku (diskusní příspěvek)

Miloš LUKOVIĆ
Balkanološki institut SANU Beograd, Srbsko
Sadašnji projekti i terenska istraživanja Balkanološkog instituta
Srpske akademije nauka i umetnosti – tradicija i inovacije

Zorica DIVAC
Etnografski institut SANU, Beograd, Srbsko
Etnološke institucije i njihova produkcija u Srbiji (21. vek)

Dragana RADOJIČIĆ
Etnografski institut SANU, Beograd, Srbsko
Etnologija u Crnoj Gori od polovine XX veka

Jiří MAČUDA
Jihomoravské muzeum, Znojmo
Slovanská etnologie a jazyková příprava. Svatba v bývalé Oloněcké gubernii včera a dnes

IV. Mezi národopisem, etnologií a antropologií

Marta BOTÍKOVÁ
Katedra etnológie a kultúrnej antropológie Filozofickej fakulty
Univerzity Komenského, Bratislava, Slovensko
Študijný program etnológie na FF UK v Bratislave a výučba dejín oboru

Zdeněk UHEREK
Etnologický ústav Akademie věd České republiky, Praha
Výuka etnologie a sociokulturní antropologie v současné České republice

Miroslav VÁLKA
Ústav evropské etnologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, Brno
Moravská národopisná škola? Realita či fikce

Jiří LANGER
Rožnov pod Radhoštěm
Úvaha o významu pomocných věd

Václav MICHALIČKA
Muzeum Novojičínska, Nový Jičín
Současné úkoly etnologie při vnímání etnografického regionu veřejností
(na příkladu Lašska)

V. Metodologie a historiografie oboru

Petr JANEČEK
Národopisné oddělení Historického muzea Národního muzea, Praha
Texty a kontexty. Slovesná folkloristika mezi evropskou etnologií, kulturní antropologií a literární vědou. Perspektivy slovesné folkloristiky v akademickém diskurzu 21. století

Hana HLÔŠKOVÁ
Katedra etnológie a kultúrnej antropológie Filozofickej fakulty
Univerzity Komenského, Bratislava, Slovensko
K metodológii výskumu ľudovej prózy na Slovensku na prelome 19. a 20. storočia

Viera SEDLÁKOVÁ
Slovenská národná knižnica, Martin, Slovensko
Pôsobenie Karola Plicku na Slovensku (v rokoch 1923–1938)

Jana POSPÍŠILOVÁ
Etnologický ústav Akademie věd České republiky, Brno
Folkloristické dílo Oldřicha Sirovátky v kontextu doby

Martina PAVLICOVÁ
Ústav evropské etnologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, Brno
Zdenka Jelínková a česká etnochoreologie

16.00 – 19.00 hod.
Exkurze po lázních Luhačovice a do Pozlovic, rodiště A. Václavíka. Provází Ladislava Horňáková a Josef Kolařík. V Pozlovicích se zúčastníme slavnostního otevření „Naučného chodníku Antonína Václavíka“

20.00 hod.
Daj Bože što je dobro – dokument Jiřiny Kosíkové (Etnologický ústav AV ČR, Brno)
z cesty po Srbsku
Promítání autorských filmů s etnologickou problematikou z přehlídek Musaionfilmu
Muzea Jana Amose Komenského v Uherském Brodě: Pouť ve Skoronicích, Poklad
na ostrově Lastovo a Jakub a Filip – zvony pro Inovce. Beseda s autorem Pavlem
PopelkouPÁTEK 18. října 2009 v 9.00 hod.
VI. Projekty a teoretická východiska II

Vladimír J. HORÁK
Ostravská univerzita, Ostrava
Reflexe obyčeje vynášení smrti a přinášení máje jako součást jarně novoročního cyklu v díle Antonína Václavíka

Jan KUČA
Ústav evropské etnologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, Brno
(doktorské studium)
Horácko v díle Antonína Václavíka

Alena PRUDKÁ
Muzeum jihovýchodní Moravy, Zlín
Dokumentace tradičního stavitelství v díle A. Václavíka

Miloš REJSEK
Ústav evropské etnologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, Brno
(doktorské studium)
Pohled na ornament v díle profesora Antonína Václavíka

VII. Antonín Václavík a rodný kraj

Blanka PETRÁKOVÁ
Muzeum jihovýchodní Moravy, Zlín – Muzeum Luhačovického Zálesí, Luhačovice
Kořeny poznání – Antonín Václavík a Luhačovické Zálesí

Josef KOLAŘÍK
Zlín-Malenovice
Dialekt Luhačovického Zálesí v průběhu posledního století

Andrea ZOBAČOVÁ
Etnologický ústav Akademie věd České republiky, Brno
Luhačovické Zálesí objektivem Karla Fojtíka

Roman KAŠPAR
Mikroregion Luhačovské Zálesí, Luhačovice
Mikroregion Luhačovské Zálesí – dědictví prof. A. Václavíka?


Studentský záznam


Aktualizováno: 11. 10. 2019