Zakládající sjezd Českého esperantského svazu

29. 3. 1969 (29.–30.3.1969)


ulice

katastr

Brno-město


nej...

Brno
Brno bylo prvním místem esperantské organizace na našem území


charakteristika

zakládající sjezd Českého esperantského svazu se konal ve dnech 29. až 30. března 1969 v Brně


účastníci

asi čtyři stovky esperantistů, z toho 162 delegátů ze 101 esperantských klubů


zajímavosti

V Brně byl založen První spolek esperantistů rakouských už v roce 1901. Po 1. světové válce vznikl Československý esperantský svaz, jehož činnost přerušila 2. světová válka.
Po válce byl opět obnoven, ale v roce 1952 byl přinucen k "samorozpuštění" (nebyl přijat do Národní fronty, ale mimo ni nesměl působit). Nadále však působily esperantské kroužky, letní esperantské tábory, vycházely cyklostilované bulletiny. Když si režim uvědomil, že hnutí nepotlačil, pouze si ztížil kontrolu nad jeho činností a zahraničními styky, povolil nejdříve činnost tzv. Československého esperantského výboru a v roce 1969 i znovuzaložení svazu.
Brno bylo vybráno symbolicky jako místo první esperantské organizace na našem území.


poznámka

Za předsedu svazu byl v Brně zvolen Josef Vítek z Mělníku, byl také založen celosvazový orgán Starto, který existuje dodnes - viz www.esperanto.cz.
(Podklady pro naši encyklopedii doplnil pan Miroslav Malovec, děkujeme).události

27. 5. 1950
VIII. celostátní sjezd československých esperantistů v Brně


městská část

související odkazy

Jis


Aktualizováno: 12. 01. 2020