Oslavy 100. výročí vzniku Základní a mateřské školy v Křenové ulici

24. 9. 2010


ulice

katastr

Brno-město


charakteristika

Celodenní program, který připravili žáci se svými učiteli, probíhal v prostorách školy a jejím nejbližším okolí.


PROGRAM OSLAV
dopoledne:
- odhalení pamětní desky ke 100. výročí otevření budovy a vzniku školy na Křenové

odpoledne:
- slavnostní otevření nové učebny školního poradenského pracoviště, která byla vybudována za finančního přispění Nadace ČEZ a ÚMČ Brno-střed (následovala prohlídka školy, během které bylo možné shlédnout kmenové třídy, odborné pracovny, učebnu informatiky, ale i kabinety, vybavení školy a nové sociální zařízení; prohlídka školy končila na střeše budovy nádherným výhledem na brněnský Špilberk a Petrov)
- kulturní program ve dvou blocích na pódiu před školou (v prvním se představili žáci mateřské školy a přípravného ročníku se svými tanečky; svůj repertoár představili i žáci pěveckého sboru Křenová, nechyběla ani další taneční představení), druhý programový blok zahájila školní hudební skupina Bongáči a pokřtila také své nové „cédéčko“; dále vystoupili přátelé školy na Křenové, zazpívala Andrea Kapounková a brněnská hudební skupina Svítání).


účastníci

Mgr. Libor Šťástka, starosta ÚMČ Brno-střed,
Mgr. Vladimír Tulka, ředitel školy,
PaedDr. Věra Koupilová, OŠ KÚ JmK,
PhDr. Marie Klusoňová, zástupce vedoucího OŠMT Brno,
učitelé, žáci, pozvaní hosté,
široká veřejnost


zajímavosti

Nejstarším návštěvníkem školy byla 77letá bývalá žákyně školy, která přijela až z jihočeských Dačic.


poznámka

Budova školy je pozoruhodnou, památkově chráněnou stavbou z počátku 20. století. Ve vestibulu školy je umístěna tabulka s datem založení 25. IX. 1910.
Hodnota budovy spočívá nejen v její secesní architektuře, ale i v začlenění do širšího urbanistického celku, který je tvořen ještě sousedním kostelem a dnešním Gymnáziem Křenová. Jádrem komplexu je kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie, který je jedinou secesní památkou v Brně s dochovanou stylovou jednotou exteriéru i vnitřní umělecké výzdoby. Stavební komplex vznikl podle projektu vídeňského secesního architekta Franze Holika jako jubilejní stavba k 60. výročí panování císaře Františka Josefa I. v letech 1910 až 1913. V dnešní budově sídlily dlouhé roky různé formy škol dívčích a od roku 1960 škola základní.
Od 1. června 1993 se stala zřizovatelem školy městská část Brno-střed a od 1. července získala škola právní subjektivitu.
(Informace k tomuto záznamu i obrazový materiál jsme zařadili díky výborné spolupráci s pracovníky ZŠ Křenová. Děkujeme zejména Mgr. Petru Kapounkovi.)


obrazy

prameny, literatura

objekty

otevření školy
pamětní deska: Křenová 21/01 100. výročí otevření školy
pamětní deska: Křenová 21/02


městská část

související odkazy

Jis


Aktualizováno: 04. 01. 2020