Odhalení pomníku četníků padlých při výkonu služby

1. 5. 1939


ulice

číslo orientační

31


místo

v zahradě Zemského četnického velitelství Brno


charakteristika

Pomník četníků, kteří padli v prvním dvacetiletí ČSR při výkonu služby v zemi Moravskoslezské, byl odhalen v nově upravené zahradě zemského četnického velitelství.


účastníci

Projevy:
dr. Karel Drbal, viceprezident zemského úřadu v Brně (zástupce ministra vnitra a zemského prezidenta Černého),
generál četnictva ve výslužbě Vladimír Putna, bývalý zemský četnický velitel v Brně (zástupce četnických gážistů ve výslužbě),
plukovník četnictva Josef Rejf, zemský četnický velitel (přednesl hlavní projev),
podplukovník četnictva Antonín Ducháček a major četnictva Josef Biskup, zástupci četnictva země České,
vrchní policejní rada dr. Augustin Jungwirt a policejní podplukovník Jan Mahovský, zástupci policejního ředitelství v Brně,
delegace spolků a korporací, zástupci tisku, příslušníci četnictva, příbuzní padlých příslušníků četnictva atd.


zajímavosti

Pietní slavnost byla zahájena v 10 hodin dopoledne pěveckým sborem četnického doplňovacího oddělení, který zazpíval „Věno“ od Bedřicha Smetany.
Hlavní projev pronesl plukovník četnictva Josef Reif, poté pozdravné projevy dalších řečníků.
Četnictvo země Moravskoslezské, které uspořádalo sbírku na pomník, položilo u památníku nádherný vavřínový věnec se stuhami v barvě země Moravské. Květinové věnce položili i zástupci dalších delegací. Poté čestná četa vzdala čest padlým a pěvecký sbor zazpíval na závěr slavnosti hymnu „Kde domov můj“.


poznámka

Z archivního materiálu známe podrobně přípravu místa slavnosti, včetně vynaložených finančních částek a dodavatelských firem.
Žulový pomník dodala firma K. F. Racek, závod sochařskokamenický Brno, Hybešova 14, za částku 16 772 korun. „Jeden věnec vavřínový se stuhou“ zhotovila firma Josef Štrajt, obchodní zahradnictví Brno, Vídeňská 188 (za 800.50 korun). Zahradník Alois Vykoukal, Brno-Královo Pole, Palackého 41, vyúčtoval 720 ks macešek (á 30 haléřů). Dodal ještě dalších 150 macešek ve stejné ceně za kus (celkem tedy účtoval 261 korun). Další macešky v ceně 20 korun pak připravilo zahradnictví Ústavu choromyslných v Brně-Králově Poli. Zdá se, že potřeba macešek byla tak velká, že Vykoukalovo zahradnictví muselo požádat o výpomoc Ústav choromyslných.
Pan Antonín Svěrák, hajný v Boskovicích, dodal chvojí k ozdobě tribuny a vchodu do četnické zahrady. Byla mu vyplacena dne 27. 4. 1939 částka 3 koruny „jako spropitné“ (chvojí zřejmě dodal zdarma -Menš). Dělníkovi Františkovi Ligockému za vykonané práce při úpravě četnické zahrady náležela odměna 25 korun. Za zhotovení řečnické tribuny (délka 70 cm, šířka 60 cm, výška 115 cm, výška stupně - asi podstavce, 36 cm, jak přesně uvádí text závěrečného vyúčtování -Menš)) obdržela firma Václav Samořil, Brno, Příční 24, částku 85.50 korun. K úpravě prostranství v četnické zahradě pro slavnost dodala Zemská donucovací pracovna v Brně dvě fůry písku za 120.50 korun.

Autorce zpracovaného hesla připadá v dnešní době téměř neuvěřitelné, s jakou pečlivostí a detailností zemský četnický velitel informoval podřízené o využití peněz, které shromáždili ve sbírce!
Macešky byly v barvě žluté a tvořily ornament uprostřed zahrady, obklopený záhony pěstěné trávy.
(Za poskytnutí článku Oskara Pluskala „Památník padlých četníků země Mor.-slezské“ a fotografií ze slavnostního odhalení pomníku děkujeme plk. JUDr. Michalovi Dlouhému.)
události

1. 8. 1938
Vyhlášení sbírky na pomník padlých četníků


osoby

Adolf Bartoš
jeden z příslušníků četnictva země Moravskoslezské, kteří padli ve službě v letech 1918–1938 Josef Bryg
jeden z příslušníků četnictva země Moravskoslezské, kteří padli ve službě v letech 1918–1938 Antonín Čudovský
jeden z příslušníků četnictva země Moravskoslezské, kteří padli ve službě v letech 1918–1938 Karel Drbal
zemský viceprezident Otakar Dýr
jeden z příslušníků četnictva země Moravskoslezské, kteří padli ve službě v letech 1918–1938
další osoby (24)...


objekty

padlí příslušníci četnictva
pomník: Příční 31/01


městská část

související odkazy

Menš


Aktualizováno: 20. 09. 2023