Předání dokončené stavby Maloměřický most

28. 10. 1928


ulice

místo

Maloměřický most, 11.15 hodin


charakteristika

V rámci 10. výročí trvání republiky byla předána dokončená stavba Maloměřického (dříve nazývaného Jubilejního) mostu. Při této významné události se sešli zástupci státních a zemských úřadů, vysokých škol, městské rady a místních výborů v Husovicích, Maloměřicích a Obřanech.

Ředitel stavebního úřadu Ing. Zikmund odevzdal nový most starostovi města s těmito slovy:
"Dřevěný most, postavený v roce 1886, neodpovídal během doby dopravní potřebě. Jak úzké dřevěné nosníky, tak i piloty a mostovka nahnívaly zubem času a muselo neustále býti zmenšováno dovolené zatížení.
V listopadu 1922 bylo nutno již zakázati přejíždění těžkými nákladními auty. Bylo proto nutno pomýšleti na novostavbu mostu, též pro možnost prodloužení elektrické pouliční dráhy do Obřan. Dne 19. února 1926 byla konečně městské radě doporučena novostavba.
Městská rada i zastupitelstvo schválily návrh poradního regulačního sboru a zařadily 850.000 Kč do mimořádného rozpočtu na rok 1927. Stavební úřad pověřen definitivním vypracováním projektu i provedením ofertního řízení.
Jako hlavní data nového mostu uvádím: Rozpětí betonového oblouku 33 m, celková délka mostu 43 m. Všechny nosné části jsou ze železobetonu, tři klouby z oceli o váze 22.000 kg. Chodníky jsou 1,6 až 2 m široké a pokryty asfaltem. Vozovka mezi jednotlivými oblouky má šířku 4 m, celý most pak šířku 14,2 m. Dne 15. listopadu 1927 byla stavba hlavního mostu zadána nejlacinějšímu oferentu Moravské betonářské společnosti a stavba mostku přes mlýnský náhon firmě Inž. Šrámek v Brně. Stavebním dozorem byl pověřen vrchní stavební rada Inž. Steit. Se stavbou se započalo 28. listopadu 1927. Cementu bylo použito z Maloměřic, armovaného železa z Vítkovic, ocelové klouby dodány z Třince."
Most za 750 000 korun převzal do užívání starosta města Brna Karel Tomeš.
(Zdroj: Obecní věstník č. 22, ročník VIII. Z 1. 11. 1928, str. 174.)


účastníci

Karel Tomeš, starosta města Brna (pronesl projev),
Al. V. Kožíšek, ředitel,
Ing. Beneš,
Ing. Zikmund (výklad projektu,
zástupci státních a zemských úřadů, vysokých škol, místních výborů v Husovicích, Maloměřicích a Obřanech


poznámka

Most je státní technickou památkou.prameny, literatura

události

28. 10. 1928
Oslava 10. výročí ČSR brněnským Sokolem
součást oslav 10. výročí republiky v Brně
28. 10. 1928
Oslava 10. výročí ČSR pořádaná městem Brnem
součást oslav 10. výročí republiky v Brně
28. 10. 1928
Položení základního kamene k pomníku "Svobody"
součást oslav 10. výročí republiky v Brně
28. 10. 1928
Vojenská přehlídka k 10. výročí ČSR v Brně
součást oslav 10. výročí republiky v Brně


osoby

Karel Tomeš
starosta města Brnaměstská část

související odkazy

Alka


Aktualizováno: 22. 10. 2018