Lichtenštejnský kníže Hans Adam II. navštívil Brno

6. 4. 2011


místo

střed Brna


charakteristika

Lichtenštějnský kníže Hans Adam II. přijel do Brna na jednodenní návštěvu při příležitosti vydání českého překladu své knihy Stát ve třetím tisíciletí.
Setkal se s primátorem Romanem Onderkou i hejtmanem Michalem Haškem.
Nejvíce času však strávil na Masarykově univerzitě, kde besedoval se studenty (v aule Filozofické fakulty se konala přednáška samotného knížete).
Od rektora univerzity Petra Fialy obdržel za přínos rozvoji česko-lichtenštejnských vztahů Velkou zlatou medaili MU.


účastníci

kníže Hans Adam II. s chotí,
Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje,
Roman Onderka, primátor města Brna,
Petr Fiala, rektor Masarykovy univerzity,
zástupci akademické obce


zajímavosti

Kníže Hans Adam II. přispěl osobním a aktivním přístupem ke vzniku česko-lichtenštejnské komise historiků, která se zabývá společnou historií Čech, Moravy a Slezska a Lichtenštejnského domu. Do její činnosti se zapojil i Historický ústav Filozofické fakulty Masarykovy univerzity.


obrazy


osoby

Petr Fiala
rektor Masarykovy univerzity Roman Onderka
primátor města Brna


městská část

Jis


Aktualizováno: 25. 06. 2018