Internetová encyklopedie dějin Brna

Každoroční volba "nových" konšelů

Každoroční volba "nových" konšelů


 • 13. 3. 1292 


 • místo

  Brno


 • charakteristika

  Král Václav II. dovolil touto listinou brněnským měšťanům volit "svobodně" konšely do městské rady.
  Z tohoto ustanovení se později vyvinul zvyk, že odstupující rada navrhovala příští novou radu ze starých přísežných. Radní kolegium se doplňovalo novými konšely ojediněle, pouze v případě úmrtí některého z právě zvolených přísežných.


 • účastníci

  Václav II., král český,
  brněnští měšťané za souhlasu celé obce

 • zajímavosti

  Volba probíhala do osmi dnů po velikonoční neděli. Jména byla oznamována buď přímo panovníkovi nebo jeho pronotářovi a v nepřítomnosti panovníka na Moravě jeho komorníkovi.


 • prameny, literatura

  zobrazit


 • autor

  Jord


Aktualizováno: 25. 06. 2018